Misja ZHP

„Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka,
czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju
i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.”

Tak brzmi Misja, która znajduje się w podstawach wychowawczych ZHP i przyświeca nam w działaniu. Za cel stawiamy pomoc rodzicom w wychowaniu dzieci i młodzieży oraz zapewnienie dodatkowego miejsca rozwoju młodemu pokoleniu. W tym celu wykorzystujemy stale doskonalony program, który realizujemy w systemie małych grup, jakimi są zastępy. Ponadto przekazujemy wiedzę i umiejętności w działaniu, czyli w formie ciekawych zajęć, gier oraz wyjazdów. Wszystkie nasze działania opieramy na Prawie Harcerskim, które jest wyznacznikiem ideałów i kierunku naszej pracy.