Funkcjonowanie drużyny/gromady

Każdy nowy członek Związku Harcerstwa Polskiego zazwyczaj dołączy do drużyny bądź gromady zuchowej, gdzie pod opieką Drużynowego rozpoczyna swoją przygodę z harcerstwem. W drużynie panuje podział podział członków na zastępy, którym przewodniczą i pomagają bardziej doświadczeni od reszty członków zastępowi.

Jednostka

Drużyna jest podstawową jednostką organizacyjną w Związku Harcerstwa Polskiego. Zrzesza dzieci i młodzież w zbliżonym wieku. Zespół, jakim jest drużyna, pracuje zgodnie z metodyką, czyli określonym sposobem działania dla konkretnych grup wiekowych. Dana jednostka podzielona jest na mniejsze frakcje – zastępy. Drużyna dla najmłodszych (dzieci od 6 do 9 roku życia) nazywana jest gromadą zuchową i dzieli się na szóstki.

Odpowiedzialnym za podstawową komórkę organizacyjną jest Drużynowy. Jest on pełnoletnim członkiem ZHP oraz jednocześnie doświadczonym i wykształconym instruktorem. Kieruje on działaniami drużyny, reprezentuje ją oraz bierze odpowiedzialność za członków drużyny i program dla nich przygotowywany.

Formy aktywności

Zajęcia odbywają się na cotygodniowych zbiórkach całej drużyny, bądź samego zastępu, zależenie od działania danej jednostki. Podczas zwykle dwugodzinnego spotkania na zajęciach odbywają się zależnie od grupy wiekowej gry terenowe, gawędy, zabawy, służba, realizacja sprawności oraz wszelkie inne formy aktywności mające na celu pomoc w przekazaniu wiedzy i umiejętności harcerskich i wartości Prawa Harcerskiego. Od czasu do czasu organizowane jest także specjalne wyjście na koncert, festyn lub festiwal bądź z okazji święta narodowego.

Ponadto, parę razy w roku obywają się weekendowe biwaki drużyny, na których przez cały czas trwania biwaku przeprowadzany jest przygotowany program razem ze zwiedzaniem i wędrowaniem. Biwaki są krótką formą wyjazdową, mającą miejsce w weekend.

Raz w roku, w wakacje, odbywa się obóz drużyny, będący zwieńczeniem całorocznego uczestnictwa w życiu drużyny.  Obóz jest dłużą formą wypoczynku, trwającą nawet do trzech tygodni. Często wyjazdy przyjmują fabułę, na której oparte są zajęcia i atrakcje. Drużyny i gromady często biorą udział w wydarzeniach hufcowych oraz pozahufcowych, takich jak rajdy, biegi, czy festiwale muzyczne.

Oznaczenia

Elementem wspólnym dla wszystkich harcerzy jest mundur. Kolor szary munduru dla dziewcząt i ciemnozielony dla chłopców. Ale każda drużyna, czy gromada jest wyjątkowa, posiada ona swój numer i nazwę oraz barwy. Zostają one oznaczone na mundurze: barwy w postaci chusty, pagonów i obszyć w danych kolorach, a nazwa i numer w formie plakietki i wyszytych cyfr na pagonach.