Funkcjonowanie drużyny/gromady

 


Jednostka

Drużyna jest podstawową jednostką organizacyjną w Związku Harcerstwa Polskiego. Zrzesza dzieci i młodzież w zbliżonym wieku. Zespół, jakim jest drużyna, pracuje zgodnie z metodyką (Metodyki), czyli określonym sposobem działania dla konkretnych grup wiekowych. Dana jednostka podzielona jest na mniejsze frakcje – zastępy. Drużyna dla najmłodszych (dzieci od 6 do 9 roku życia) nazywana jest gromadą zuchową i dzieli się na szóstki.

Odpowiedzialnym za podstawową komórkę organizacyjną jest drużynowy. Jest on pełnoletnim członkiem ZHP oraz jednocześnie doświadczonym i wykształconym instruktorem. Kieruje on działaniami drużyny, reprezentuje ją oraz bierze odpowiedzialność za członków drużyny i program dla nich przygotowywany.

Formy aktywności

Zajęcia dla dzieci i młodzieży zwykle przybierają postać zbiórek. Zbiórki są fundamentalną formą pracy w ZHP, która odbywa się w regularnych odstępach czasu, czyli co tydzień. Przeciętna zbiórka trwa około dwóch godzin. Na danych spotkaniach przeprowadzane są zajęcia dostosowane do wiedzy, umiejętności i potrzeb rozwojowych młodego człowieka. W pracy harcerskiej wykorzystywane są takie formy pracy jak zajęcia terenowe, współzawodnictwo, aktywność twórcza, operowanie słowem, służba oraz imprezy masowe.

Dodatkowe formy aktywności jednostek harcerskich to biwaki i obozy. Biwaki są krótką formą wyjazdową, mającą miejsce w weekend. Natomiast  obóz odbywa się w wakacje i jest dłużą formą wypoczynku, trwającą nawet do trzech tygodni. Często wyjazdy przyjmują fabułę, na której oparte są zajęcia i atrakcje. Drużyny i gromady często biorą udział w wydarzeniach hufcowych oraz poza hufcowych, takich jak rajdy, biegi, czy festiwale muzyczne.

Oznaczenia

Elementem wspólnym dla wszystkich harcerzy jest mundur. Kolor szary munduru dla dziewcząt i ciemnozielony dla chłopców.  Ale każda drużyna, czy gromada jest wyjątkowa, posiada ona swój numer i nazwę oraz barwy. Zostają one oznaczone na mundurze: barwy w postaci chusty, pagonów i obszyć w danych kolorach, a nazwa i numer w formie plakietki i wyszytych cyfr na pagonach.