Metodyki

zuch

Zuchowa

 • Dostosowana do dzieci w wieku 6-9 lat.
 • System małych grup: dzieci działają podzielone na „szóstki”.
 • Przeważającą formą pracy z dziećmi jest zabawa w kogoś lub w coś. Ma ona rozwijać u dzieci ciekawość świata.
 • Inne formy pracy: zabawa tematyczna, zwiad zuchowy, pląs, piosenka, zuchowe zwyczaje, obrzędy i tajemnice, majsterka, gry i ćwiczenia.
 • Zuchy przy otrzymaniu Znaczka Zucha składają Obietnicę Zuchową.
 • Dodatkowo najmłodsi mają możliwość zdawania sprawności i gwiazdek, które rozwijają ich wiedzę, samodzielność i zainteresowania.

harcerzHarcerska

 • Dostosowana do dzieci w wieku 10-12 lat.
 • System małych grup: harcerze działają podzieleni na zastępy.
 • Dużą rolę w uczeniu poprzez działanie ma gra. Rozwija ona u dzieci wiedzę o ideach i technikach harcerskich.
 • Formy pracy: gra terenowa, gra w harcówce, biwak, zwiad, ognisko, zbiórka tematyczna, bieg harcerski.
 • Harcerze przy otrzymywaniu Krzyża Harcerskiego składają Przyrzeczenie Harcerskie.
 • Harcerze mają możliwość zdawania sprawności i stopni, które rozszerzają ich wiedzę oraz rozwijają zainteresowania.

harcerzsstarsiStarszoharcerska

 • Dostosowana do młodzieży w wieku 13-16 lat
 • System małych grup: harcerzy starsi są podzieleni na zastępy
 • Praca z młodzieżą nastawiona na poszukiwanie. Rozwija u młodych ludzi potrzebę szukania (form, wartości, treści) oraz ich zainteresowania.
 • Stawia na rozwój samodzielności młodych ludzi – zbiórki zastępów, projekty starszoharcerskie.
 • Formy pracy: wycieczka, zwiad, formy dyskusyjne, zbiórki tematyczne, zajęcia specjalnościowe.
 • Harcerze starsi mają możliwość rozwijania się poprzez bardziej wymagające i ambitne sprawności i stopnie.

wedrownicyWędrownicza

 • Dostosowana do młodych ludzi w wieku 16-21 lat.
 • System małych grup: podział na patrole wędrownicze.
 • W pracy główne nastawienie jest na służbę oraz wyczyn. Stawia się na potrzeby wędrowników i społeczeństwa oraz specjalności i specjalizacje.
 • Formy pracy: Formy dyskusyjne (kuźnice, sesje, sejmiki, sądy), formy doskonalące (warsztaty, kursy), gry strategiczne itp.
 • Wędrownicy rozwijają się poprzez próbę wędrowniczą, znaki służb, sprawności mistrzowskie i stopnie wędrownicze.