Komisja Historyczna

Przewodniczący:

pwd. Tadeusz Theuss

Członkowie:

  •      phm. Zenon Chlebowski
  •       pwd. Krystyna Strażyńska – Frydrych
  •       pwd. Barbara Nowacka

* * *

Najbliższe posiedzenie Komisji:

18 czerwca
o godz. 17:00

lipiec – sierpień
przerwa wakacyjna

*   *   *

Dokumenty KHH

Regulamin Komisji Historycznej Hufca ZHP Poznań-Jeżyce
POBIERZ

Załącznik do Regulaminu
POBIERZ

Wytyczne prac historycznych dla probantów KSI
POBIERZ

*   *   *

ZOBACZ
NASZE PUBLIKACJE

* * *

Komisja Historyczna przy Hufcu ZHP Poznań-Jeżyce zaprasza wszystkich chętnych do współpracy. Chętnie przyjmiemy spisane wspomnienia i relacje, lub wysłuchamy takich wspomnień. Jeżeli macie harcerskie pamiątki (stare kroniki, fotografie, odznaki, części umundurowania, proporce) itd.,
to będziemy wdzięczni za możliwość ich obejrzenia i ewentualnie skopiowania lub sfotografowania. Chętnie przyjmiemy takie pamiątki w darze.

Zapraszamy do zwiedzania Izby Tradycji i Historii Hufca.

 *   *   *
Historię swoją piszcie sami,
bo inaczej napiszą ją za was inni i źle.

Marszałek Polski Józef Piłsudski

W 2013 roku obchodziliśmy 100-lecie harcerstwa jeżyckiego.
Interesuje nas zarówno odległa przeszłość sprzed 1939, jak i czasy najnowsze.
Lata 80. i 90. to już także historia.

Osoby chętne do współpracy zapraszamy do nas w czasie dyżurów w siedzibie Hufca,
w każdy trzeci czwartek miesiąca od godz. 17:00 do 18:30

Z kart historii hufca ZHP Poznań-Jeżyce