Nasze publikacje

 

 

KOMISJA HISTORYCZNA
HUFCA ZHP POZNAŃ-JEŻYCE

 

 

Polecamy:

Zenon Chlebowski, 2016
Historia winiarskich harcerzy.
Cz. I, lata 1912-1945Spis treści:

 1. Wprowadzenie
 2. Geneza Związku Harcerstwa Polskiego na Winiarach
  1. Poznańskie Winiary
  2. Pierwszy patrol na tle społeczności Winiar
  3. Młodzież Winiar w walkach o niepodległość Winiar
 3. Rozwój ZHP w Winiarach w latach 1932 – 1939
  1. Powołanie 6 Szczepu ZHP w Winiarach
  2. Przygotowania do drugiej wojny światowej
 4. Działalność okupacyjna harcerzy 6 Szczepu im. Tadeusza Kościuszki
  1. Początki hitlerowskiego terroru i utworzenie „Szarych Szeregów”
  2. Pierwsza faza działalności „Szarych Szeregów” na Winiarach
  3. Druga faza działalności „Szarych Szeregów”na Winiarach

     * * *
Jubileusz 70-lecia oddania do użytku
DOMU HARCERZA na Winiarach

Zenon Chlebowski, Tadeusz Theuss, 2018
DOM HARCERZA na Winiarach. Historia budowy.

POBIERZ

Na okładce:
Odprawa robocza na budowie Domu Harcerza w 1947 r.

Od lewej stoją: dh. T.Rejman, dh T.Basiński, inż. S.Gendera – projektant Domu Harcerza,
dh W.Cisławski, dh B.Olejniczak, dh Z.Skotarczak, dh T.Łagoda, dh J.Szafrański

     * * *

INSTRUKTORZY HUFCA ZHP
POZNAŃ-JEŻYCE

phm. Zenon Chlebowski, 2019
Zeszyt 1: hm. Sylwester Wietrzykowski
Zeszyt 2: hm. Teodor Łagoda
Zeszyt 3: phm. Józef Szafrański
Zeszyt 4: hm. Adam Itkowiak

phm. Zbigniew Pawuła, 2018
Zeszyt 5:
hm. Czesław Szczegóła

POBIERZ z naszej strony