Zespół Programowy Hufca

Przewodniczący:

  • phm. Grzegorz Gapiński

Członkowie:

  • phm. Sandra Kaźmierczak
  • hm. Sandra Seifert
  • pwd. Magdalena Andrzejewska
  • pwd. Martyna Lisek
  • pwd. Anna Pękala
  • pwd. Agnieszka Gapińska
  • pwd. Patryk Zieliński
  • dh. Michał Wlazik

Kontakt: gapinski.grzegorz@zhp.net.pl