1% dla ZHP

Warto przekazać 1% dla ZHP

Ponieważ ZHP to:

 • organizacja o ponad 100-letniej tradycji
 • największe stowarzyszenie wychowawcze w Polsce
 • strażnik tradycyjnych wartości
 • zrzesza i obejmuje opieką 100 tys. dzieci i młodzieży
 • uczy jak być pożytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym
 • inwestycja w dzieci Twoje, Twoich bliskich, Twoich znajomych
 • organizacja, która potrzebuje Twojej pomocy

Wystarczy, że dobrze wypełnicie formularz rocznej deklaracji podatkowej PIT, a Urząd Skarbowy sam przeleje odpowiednią kwotę dla Organizacji Pożytku Publicznego.

Rodziców harcerek i harcerzy, sympatyków harcerstwa oraz pełnoletnich członków ZHP, którzy chcieliby przekazać pieniądze dla naszej organizacji prosimy o wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym ZHP, jako organizacji pożytku publicznego (OPP), której przekazują 1% podatku.

Podstawowe zasady przekazywania 1% podatku za 2018 r. (w roku 2019):

 • podatnik wskazuje Organizację – nr KRS i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym; nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1%
 • podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji
 • podatnik ma możliwości określenia celu szczegółowego, na który chce przekazać 1%
 • jeśli odpis 1% przekazywany jest dla organizacji, która ma oddziały (hufce, drużyny, gromady) podatnik ma możliwość wskazania oddziału, dla którego chciałby przekazać swój 1%
 • podatnik może wyrazić zgodę na przekazanie Organizacji danych, o których mowa w art.45c ust.5 ustawy o podatku dochodowym, tj. imienia, nazwiska adresu oraz kwoty odpisu

Aby skorzystać z programu, który automatycznie wypełni PIT kliknij tutaj.

 

Jak przekazać 1% podatku?

W rubryce : WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP), czyli części J PIT-37 postępujemy następująco:

Krok 1. – Numer KRS

Wpisujemy numer KRS  0000266321 (bez nazwy organizacji)  w pozycję 137

Krok 2. – Wnioskowana kwota

W pozycję 138 wpisujemy wnioskowaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% kwoty naszego podatku

Krok 3. – Cel szczegółowy 1%

Przechodzimy do części K – INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. W pozycji 139 – Cel szczegółowy 1%, podajemy szczegółowy cel, czyli hufiec, drużynę lub inną jednostkę.

Wpisujemy: Hufiec ZHP Poznań-Jeżyce/numer i nazwa Drużyny lub Gromady

Opcjonalnie w pozycjach 140 i 141 możemy podać dodatkowe informacje ułatwiające OPP kontakt z podatnikiem.

 

Prawidłowego wypełnienie wygląda następująco: