Władze Hufca

Komenda Hufca ZHP Poznań – Jeżyce

Komendant Hufca phm. Sławomir Jaszczak
Skarbnik dh. Grażyna Bayer
Zastępca komendanta phm. Anna Musiał
Zastępca ds. programu pwd. Mirosława Jaszczak
Zastępca ds. pracy z kadrą hm. Sandra Bielewicz
Zastępca ds. organizacyjnych hm. Jakub Bielewicz
Członek komendy/księgowa pwd. Jagoda Stefko

Komisja Rewizyjna Hufca ZHP Poznań – Jeżyce

 • Przewodniczący: phm. Jan Pawłowski
 • Zastępczyni Przewodniczącego: hm. Mirosława Kosicka
 • Sekretarz Komisji: phm. Sandra Seifert
 • Członek Komisji: pwd. Jakub Skarupa
 • Członek Komisji: pwd. Michał Matyszczak

Szefowie Zespołów działających w Hufcu ZHP Poznań – Jeżyce

 • Komisja Stopni Instruktorskich: hm. Beata Owczarzak
 • Zespół Programowy: phm. Grzegorz Gapiński
 • Zespół Kadry Kształcącej:  phm. Jan Pawłowski
 • Zespół Wizerunku i Promocji: pwd. Grzegorz Jaskuła
 • Komisja Historyczna: pwd. Tadeusz Theuss
 • Zespół Wsparcia Finansowego: dh. Grażyna Bayer

Instruktorzy Hufca ZHP Poznań – Jeżyce działający w zespołach Chorągwi Wielkopolskiej ZHP:

 • hm. Beata Owczarzak – Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Wlkp.
 • hm. Ewa Zubielik – Szkoła Instruktorska Ch. Wlkp. ZHP „Szkoła Wodzów”
 • hm. Aleksander Sroka – Komisja Rewizyjna Chorągwi
 • hm. Krzysztof Stankowski – członek Rady Chorągwi Wielkopolskiej
 • hm. Sandra Seifert HO – Referat Starszoharcerski Chorągwi Wlkp.
 • pwd. Joanna Stefańska –  Przewodnicząca Wielkopolskiego Ośrodka Europejskiej Współpracy Młodzieży
 • phm. Jarosław Zimniak – Zespół Promocji Chorągwi,  Zespół Wychowania Duchowego Chorągwi
 • phm. Natalia Brońska HR – Inspektorat Ratowniczy Chorągwi Wielkopolskiej
 • pwd. Zuzanna Janas HO – Inspektorat Ratowniczy Chorągwi Wielkopolskiej