„Bratnie Słowo”

„Bratnie Słowo” to uroczysta pieść śpiewana przez instruktorów oraz członków Hufca podczas odpraw drużynowych oraz innych uroczystości hufcowych.

 

Zaśpiew (ta część jest śpiewane przez jedną osobę, która tego zaszczytu dostąpi)

Stańmy bracia wraz
Ilu jest tu nas
Zróbmy przyjacielskie koło
I zanućmy pieśń wesołą
Póki mamy czas, póki mamy czas.

 

Bratnie słowo sobie dajem,
Że pomagać będziem wzajem,
Druh druhowi, druhnie druh,
Hasło znaj: Czuj duch!

W troskach, smutkach i zmartwieniach,
W dni słoneczne i w dni cienia,
W jasny dzień i ciemną noc
Przyjaźń da Ci moc.

Bacz, by słowo raz już dane
Było zawsze dotrzymane.
Druh druhowi, druhnie druh,
Hasło znaj: Czuj duch!