Poznań, dnia 14 grudnia 2006 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ SPECJALNY    L 1/2006

 

Zuchy, Harcerki, Harcerze
Instruktorki i Instruktorzy
Hufca ZHP Poznań - Jeżyce

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiam, że 12 grudnia 2006 roku odszedł na Wieczną Wartę przewodniczący Sądu Harcerskiego Hufca ZHP Pozna-Jeżyce

harcmistrz

Jarosław Kuntze

żył 54 lata

Pozostanie w naszych sercach i pamięci jako wspaniały przyjaciel, instruktor o niezwykłej osobowości, pełen optymizmu i humoru, całkowicie oddany pracy społecznej.

Druhny i druhowie !

Aby godnie uczcić pamięć zmarłego hm Jarosława Kuntze ogłaszam miesięczną żałobę w Hufcu ZHP Poznań-Jeżyce i rozkazuję:

1. Odczytać niniejszy rozkaz na zbiórkach drużyn

2. Okryć kirem sztandary harcerskie

3. Nałożyć czarne opaski na Krzyże Harcerskie

Ostatnie pożegnanie odbędzie się w dniu 19 grudnia 2006 roku o godz. 12.00 na Cmentarzu Górczyńskim