ROZKAZ SPECJALNY L 1/2003

Druhny i Druhowie!

W dniu dzisiejszym obchodzimy uroczyście 90 - lecie działalności Harcerstwa na Jeżycach.

Od powstania pierwszych zastępów, a później drużyn upłynęło wiele lat. Jakże odległy jest dla nas rok 1913. Jednak stanęliśmy do wspólnego apelu, aby uczcić tą imponującą rocznicę. Reprezentujemy różne harcerskie pokolenia. Są wśród nas druhny i druhowie, dla których harcerstwo było wspaniałą przygodą lat dziecięcych, są Ci, którzy z harcerstwem związali się na całe życie i trwają na harcerskim posterunku, jesteście Wy, zuchy, harcerki, harcerze, instruktorki i instruktorzy, dla których harcerstwo jest obecnie zabawą i służbą. Są także razem z nami Ci, którzy przeszli najtrudniejszy sprawdzian, jaki zgotowała historia. Czas ich harcerskiej pracy to II wojna światowa. Harcerstwo pomogło im podjąć jakże ważną decyzję, stanęli wraz z Szarymi Szeregami do walki z okupantem. Wielu oddało Ojczyźnie to, co najcenniejsze, swoje młode życie.

Trudno dzisiaj zliczyć dla ilu młodych ludzi harcerstwo na Jeżycach było przygodą. Wielu z nich nie ma wśród nas, odeszli na wieczną wartę, pozostali jednak w naszej pamięci.

Dzisiaj harcerstwo na Jeżycach to liczne gromady zuchowe, drużyny harcerskie i starszoharcerskie oraz druhny i druhowie związani z Kręgiem Seniorów. Jest zatem 90 - lecie okazją do wspomnień, spotkań po latach, a dla czynnych instruktorek i instruktorów czasem refleksji, co dalej...

Niech ten dzisiejszy dzień upłynie w harcerskiej, miłej i przyjacielskiej atmosferze, niech dostarczy wszystkim wielu wrażeń i przywoła wspomnienia mile spędzonych w Związku Harcerstwa Polskiego chwil.

 

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi L 5/2003 z dnia 23 maja 2003 r.

...
13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
13.1. Odznaczenia
13.1.1. Podaję do wiadomości, że Honorową Odznaką "HARCERSKA SŁUŻBA WIELKOPOLSCE" wyróżnieni zostali:
  • hm. Halina Smól-Bor - Hufiec Poznań - Jeżyce - odznaka 485
  • pwd. Ryszard Dubisz - Hufiec Poznań - Jeżyce - odznaka 488
  • phm. Gabriela Dybizbańska - Hufiec Poznań Jeżyce - odznaka 487
  • dh. Eugeniuisz Konys - Hufiec Poznań - Jeżyce - odznaka 484
  • pwd. Mieczysław Jankowski - Hufiec Poznań - Jeżyce - odznaka 486
  • phm. Bogusław Olejniczak - Hufiec Poznań - Jeżyce - odznaka 482
  • pwd. Irena Zambrowicz - Hufiec Poznań - Jeżyce - odznaka 489
  • pwd. Bogdan Zaran - Hufiec Poznań - Jeżyce - odznaka 483
/-/ hm. Jarosław Rura

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
13.1. Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca ZHP Poznań - Jeżyce decyzją z dnia 20 maja 2003 roku przyznała Odznakę Instruktorską 90-lecia Harcerstwa na Jeżycach, Komendantowi Hufca, hm. Aleksandrowi Sroce.
13.1. Przyznaję Odznakę Instruktorską 90-lecia Harcerstwa na Jeżycach druhnom i druhom:

1. Hm. Banaszak Roman
2. Barańska Katarzyna
3. Pwd.Bartkowiak Beata
4. Pwd.Borowski Augustyn
5. Phm.Chmielewski Maciej
6. Czachowski Roman
7. Pwd.Dubisz Ryszard
8. Phm.Dybizbańska Gabryela
9. Pwd.Filipiak Marta
10. Gens Kamila
11. Hm.Głowińska Danuta
12. Phm.Gonia Joanna
13. Phm.Gorzejewski Przemysław
14. Graczyk Rafał
15. Gryczyński Roman (pośmiertnie)
16. Górna Julia
17. Idźkowiak Anna
18. Jankowiak Czesław
19. Pwd.Jankowski Mieczysław
20. Phm.Jarmużek Karina
21. Kaczmarek Agnieszka
22. Pwd.Kamińska Anna
23. Konys Eugeniusz
24. Phm.Kosicka Mirosława
25. Phm.Kosicki Piotr
26. Kotecka Paulina
27. Kozłowicz Marcin
28. Kryszak Małgorzata
29. Pwd.Kuczyński Łukasz
30. Phm.Kudliński Stanisław
31. Hm.Kujaczyński Tomasz
32. Hm.Kuntze Jarosław
33. Kurek Marta
34. Łonowska Cecylia
35. Mańczak Mikołaj
36. Mańczak Piotr
37. Mądry Adam
38. Michalska Klementyna
39. Pwd.Miętkowska Izabela
40. Mikusiński Paweł
41. Hm.Miśko Wiesław
42. Mrugas Dariusz
43. Napierała Natalia
44. Pwd.Nowak Małgorzata
45. Phm.Olejniczak Bogusław
46. Olichwer Aleksandra
47. Hm.Owczarzak Beata
48. Pokorna Wanda
49. Pwd.Pokorny Piotr
50. Phm.Promiński Przemysław
51. Przybylak Anna
52. Przybylak Marcin
53. Phm.Ragan Augustyn
54. Pwd.Rosińska Beata
55. Pwd.Rosińska Joanna
56. Phm.Siwiński Maciej
57. Skarupa Kinga
58. Phm.Skowron Anna
59. Skowrońska Joanna
60. Hm.Smól-Bor Halina
61. Phm.Sroka Barbara
62. Pwd.Stankowski Krzysztof
63. Starosta Agata
64. Pwd.Szczygieł Agata
65. Szmaj Piotr
66. Hm.Szynklewski Władysław
67. Phm.Trzeciak Joanna
68. Hm.Wons Elżbieta
69. Pwd.Zambrowicz Irena
70. Pwd.Zaran Bogdan
71. Hm.Zielińska Jadwiga
72. Zieliński Andrzej

13.2. Przyznaję Odznakę Honorową 90-lecia Harcerstwa na Jeżycach druhnom i druhom:

1. Andrzejak Piotr
2. Andrzejewska Teresa
3. Baczyński Marian
4. Baczyńska Tatiana
5. ks. Jan Bartkowiak
6. Białasik Krystyna
7. Bobrowska Halina
8. Budzyński Grzegorz
9. Bulczyński Wiesław
10. Cicharski Bogdan
11. Ciesielczyk-Ładniak Dorota
12. Dąbkowski Grzegorz
13. Dębińska Aleksandra
14. Dymczyk Marcin
15. Geltz Maria
16. Głuszczak Mariola
17. Jankowiak Bogusław
18. Jankowiak Grażyna
19. Jankowska Grażyna
20. Jarmużek Klaudia
21. Jeżak Włodzimierz
22. Kaczmarek Irena
23. Kaczmarek Rafał
24. Kałużna Henryka
25. Kałużny Eugeniusz
26. Kanarecka Maria
27. Kaptur Grażyna
28. Karolczak Maria
29. Kaszyńska Grażyna
30. Kaszyński Sławomir
31. Kaźmierczak Joanna
32. Komorowska Stefania (pośm.)
33. Kowalski Andrzej Jacek
34. Krukowski Jerzy
35. Kruś Ewa
36. Kuźniar Krzysztof
37. Kuźniar Paweł
38. Libera Jarosław
39. Lindecki Lech
40. Ładniak Jerzy
41. Ładniak Roman
42. Ławniczak Izabela
43. Madalińska Katarzyna
44. Mankiewicz Jadwiga
45. Mańczak Danuta
46. Mańczak Robert
47. Majchrowicz Maria
48. Majchrowicz Zdzisław
49. Marciniak Piotr
50. Marcinkowska Zofia
51. Matelski Maciej
52. Mazurek Elżbieta
53. Mędel Robert
54. Myszkowska Dioniza
55. Metelski Grzegorz
56. Napieralski Paweł
57. Nitka Dorota
58. Norek Irena
59. Nowak Tadeusz
60. Pałczyński Tomasz
61. Podolski Paweł
62. Prais Patryk
63. Rauchrt Czesław
64. Rusche Renata
65. Sekula Emilia
66. Sierek Jan
67. Simon Andrzej
68. Skorniak Aleksandra
69. Skrzypek Piotr
70. Smoczek Hanna
71. Słaby Tadeusz
72. Soos Ilona
73. Staniewski Andrzej
74. Szymkowiak Jan
75. Urbaniak Piotr
76. Urbanowicz Izabela
77. Urbanowicz Ryszard
78. Walczak Janusz
79. Walczak Regina
80. Walczak Robert
81. Walter Stanisław
82. Wnuk Marek
83. Woźniak Piotr
84. Zaidlewicz Janina
85. Zawal Stanisław
86. Zielniewicz Małgorzata


CZUWAJ !

Komendant Hufca
hm Aleksander Sroka


Poznań, 25 maja 2003 r.