Poznań, dnia 22 grudnia 2008 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 9/2008

Wesołych, radosnych, pogodnych i śnieżnych Świąt Bożego Narodzenia,
dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, ciepła rodzinnego domu, miłego nastroju.
Aby Nowy 2009 Rok spełnił wszystkie Wasze marzenia.

życzy
Komendant Hufca

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L 11/2008 z dnia 21 listopada 2008 r.

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.1. Odznaczenia harcerskie
Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP z dnia 24 października 2008 r. w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem "Za Zasługi dla ZHP".
11.1.1. Złoty Krzyż "Za Zasługi dla ZHP" otrzymują:
...
Chorągiew Wielkopolska ZHP
hm. Beata OWCZARZAK
...

hm. Małgorzata Sinica

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 10/2008 z dnia 24 listopada 2008 r.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów
4.1.1. Powołuję Sztab Zlotu Chorągwi Wielkopolskiej w składzie:

hm. Ryszard Polaszewski - Pełnomocnik Komendanta Chorągwi ds. Zlotu
Członkowie Sztabu:
...
phm. Joanna GONIA
...

/-/ hm. Jarosław Rura

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca.
2.1.1 Zwalniam z funkcji członkiń Komisji Historycznej Hufca dh:

2.2. Mianowania w komendzie hufca.
2.2.1. Mianuję dh wywiadowcę Zenona Chlebowskiego członkiem Komisji Historycznej Hufca.
2.2.2. Mianuję dh. hm. Macieja Siwińskiego Instruktorem Komendy Hufca na funkcję - Webmaster.

 

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Składam serdeczne podziękowanie instruktorom, którzy włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie biwaku instruktorskiego oraz Wigilii w hufcu.

 

13. Inne
13.1. Na wniosek drużynowego 234 PDH "Tarpany" podaję do wiadomości, że w drużynie została mianowana przyboczną dh Joanna Pawlak.

C Z U W A J !