Poznań, dnia 27 października 2006 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 9/2006

 

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 11/2006 z dnia 24 października 2006 r.

9. Zaliczenie służby instruktorskiej

Podaję do wiadomości informację o zaliczeniu służby instruktorskiej następującym Druhnom i Druhom:
...
hm. Aleksander Sroka
...

/-/ hm. Jarosław Rura

2. Hufiec.

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca.

2.1.1. Na wniosek przewodniczącej Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej i Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dniem 1 października 2006 roku zwalniam z pełnionych funkcji:

•  hm Roman Banaszak - z-ca przewodniczącej HKSI / HZKK

•  phm Barbara Sroka - członek HKSI / HZKK

•  pwd Marta Filipiak - członek HZKK

•  pwd Agata Starosta - członek HZKK

2.2. Mianowania w komendzie hufca.

2.2.1. Na wniosek przewodniczącej Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej i Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dniem 1 października 2006 roku powołuję w skład komisji następujących instruktorów:

•  hm Roman Banaszak - z-ca przewodniczącej HKSI / członek HZKK

•  phm Barbara Sroka - członek HKSI / z-ca przewodniczącej HZKK

•  pwd Agata Starosta - członek HZKK

•  phm Janusz Walczak - członek HZKK

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.

2.3.1. Powołuję z dniem 27 października 2006 roku Zespół Spisowy do przeprowadzenia inwentaryzacji zamknięcia w składzie:

- phm Robert Walczak - przewodniczący

- hm Tomasz Kujaczyński - członek

- pwd Roman Czachowski - członek

8. Zaliczenie służby instruktorskiej.

8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2005/2006 następującym druhnom i druhom:

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień

Przydział

1.

Boratyńska Iwona

Phm

Drużynowa JGZ NS w Kiekrzu "Wesołe Promyczki"

2.

Chmielewski Maciej

Phm

Przyboczny 43 PDH "Honker"

3.

Czachowski Roman

pwd

kwatermistrz szczepu 23/71

4.

Dubisz Ryszard

pwd

Członek Komisji Historycznej Hufca

5.

Gonia Joanna

Phm

Drużynowa 23 JGZ "Pogodynki"

6.

Gorzejewski Przemysław

Phm

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca, przyboczny 57 JGZ

7.

Kaczmarek Agnieszka

Samarytanka

Drużynowa 71 JGZ "Bractwo Zielonej Przygody"

8.

Kisielewski Łukasz

HO

drużynowy 231 PDH "Virtus"

9.

Kosicka Mirosława

Phm

Członek Komendy Hufca - Skarbnik Hufca

10.

Kuczyński Łukasz

pwd

Drużynowy 57 JGZ "Poszukiwacze Przygód"

11.

Kudliński Stanisław

hm

Członek Komisji Historycznej Hufca

12.

Kujaczyński Tomasz

Hm

Drużynowy 7 PDH "Herkules", z-ca kom. Hufca

13.

Kuntze Jarosław

Hm

Przewodniczący Sądu Harcerskiego Hufca

14.

Lindecki Lech

Hm

Członek Sądu Harcerskiego Hufca

15.

Matella Hanna

Pwd

Kwatermistrz Szczepu NS w Kiekrzu

16.

Miętkowska Izabela

pwd

Drużynowa 51 PDH "Falco"

17.

Miśko Wiesław

Hm

Szczepowy Szczepu NS w Kiekrzu

18.

Morkowska Anna

Instruktor Szczepu NS w Kiekrzu

19.

Nowak Małgorzata

Pwd

Drużynowa 70 JGZ "Brykające Tygryski"

20.

Olejniczak Bogusław

phm

Członek Komisji Historycznej Hufca

21.

Owczarzak Beata

Hm

Członek Komendy Hufca, Przewodnicząca. KSI, ZKK

22.

Pawuła Zbigniew

phm

Drużynowy II Kręgu Seniorów im T. Kościuszki

23.

Skarupa Kinga

Pwd

Z-ca Komendanta Szzepu 7

24.

Smól - Bor Halina

Hm

Drużynowa Kręgu Seniorów

25.

Sroka Aleksander

Hm

Komendant Hufca

26.

Sroka Barbara

Phm

Z-ca. Kom. Szczepu 23/71, Członek Hufcowej KSI i ZKK

27.

Stankowski Krzysztof

Pwd/HO

Szczepowy Szczepu 62

28.

Starosta Agata

pwd

Drużynowa 89 JGZ "Wesołe krasnale"

29.

Szczygieł Agata

Pwd

Drużynowa 62 JGZ "Leśna Brać"

30.

Szynklewski Władysław

Hm

Członek Komisji Historycznej Hufca

31.

Trzeciak Joanna

Phm

Drużynowa 232 PHD "Zawrat" Szczepowa Szczepu 23/71, sekretarz Komisji Rewizyjnej Hufca.

32.

Walczak Janusz

Phm

Komendant Szczepu 7, drużynowy 233 PDH "Contrast"

33.

Walczak Robert

Phm

Szef zespołu kwatermistrzowskiego hufca

34.

Wons Elżbieta

hm

Drużynowa DH NS w Kiekrzu

45

Zaran Bogdan

pwd

Przewodniczący Komisji Historycznej Hufca

 

C Z U W A J !