ROZKAZ L 9/2001

1. Zarządzenia i informacje.
1.1. Ogłoszenie.
Ogłaszam uzupełnienie listy uczestników Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca ZHP Poznań - Jeżyce posiadających czynne prawo wyborcze:

CZUWAJ!

Z-ca Komendanta Hufca
hm. Aleksander Sroka


Poznań, 1 października 2001 r.