Poznań, dnia 30 listopada 2009 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 8/2009

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi L 11/2009 z dnia 30 września 2009 r.

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L 11/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r.

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje

1.2.7. Informuję, że warsztaty doskonalące dla kadry kształcącej, który odbywały się w ramach LAS'09 w dniach 7-9 sierpnia 2009 r., ukończyli:

...

...

hm. Jarosław Rura

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi L 12/2009 z dnia 29 października 2009 r.

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje

1.2.2. Podaję do wiadomości terminy i pełnomocników zjazdów sprawozdawczych hufców, które odbędą się w listopadzie 2009 roku:

Hufiec

data zjazdu

imię nazwisko i stopień pełnomocnika KCH na Zjazd Hufca

Poznań Jeżyce

12.11.2009

hm. Beata Owczarzak

Zaliczenie służby instruktorskiej.

Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2008/2009 następującym Druhnom i Druhom:

...

...

hm. Jarosław Rura

2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję dh. pwd. Annę Chmielewską pełnomocnikiem d.s. zagranicznych z dniem 1 stycznia 2010 r.

 

3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów.
3.1.1. Drużynie NS "Pro Futuro" nadaję nr 99 PDH.

 

7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 listopada 2009 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki/przewodnika dh.dh.:

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 listopada 2009 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza dh.dh.:

 

13. Inne
13.1. Podaję do wiadomości, że w 232 PDH "Zawrat" z funkcji przybocznych zwolnieni zostali:

zaś mianowani na funkcję przybocznych zostali dh.dh.

a funkcyjnym drużyny mianowany został dh. Adam Kandziora.

13.2. Podaję do wiadomości, że w 89 JGZ "Wesołe Krasnale" z funkcji przybocznej zwolniona została dh. Iwona Błochowiak, zaś na funkcje przybocznych mianowane zostały dh.dh.:

13.3. Podaję do wiadomości, że w 51 PDH "Falco" na funkcje przybocznego mianowany został dh. Jan Bartz.

 

 

C Z U W A J !