Poznań, dnia 23 października 2008 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 8/2008

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 9/2008 z dnia 16 października 2008 r.

9. Zaliczenie służby instruktorskiej.

Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2007/2008 następującym Druhnom i Druhom:
...
hm. Lech LINDECKI
...

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
13.1. Odznaczenia
13.1.1. Podaję do wiadomości, że na wniosek Komendy Hufca Poznań-Jeżyce Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa otrzymuje:

/-/ hm. Jarosław Rura

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, że Uchwałą Nr 9/2008 z dn. 7 października 2008 r. Komenda Hufca:
- przyjęła rezygnację dh phm. Przemysława Gorzejewskiego i odwołała Go ze swojego składu,
- nowym członkiem Komendy Hufca i Z-cą Komendanta Hufca d.s. Programowych wybrała dh phm. Joannę Gonię.

Dh Przemysławowi dziękuję za służbę; dh Joannie gratuluję wyboru i życzę wytrwałości i powodzenia.

2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję dh ćw. Eugeniusza Kałużnego członkiem Komisji Historycznej Hufca.

2.2.2. Powołuję w skład Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej następujących instruktorów:

•  phm Joanna Gonia - z-ca przewodniczącą HZKK

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuję z dniem 23 października 2008 r. Komendę Złazu Hufca "Babie Lato 2008" powołaną Rozkazem L.2/2008. Dziękuję za przygotowanie i przeprowadzenie Złazu.

7. Mianowania instruktorów
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1.Z dniem 19 czerwca 2008 r. przyjmuję w poczet instruktorów ZHP:

8. Zaliczenie służby instruktorskiej

Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2007/2008 następującym Druhnom i Druhom:

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. Balant Mariola Biuro Hufca
2. Banaszak Roman Komendant Szczepu ZSE, drużynowy 43 PDH "Honker", KSI
3. Chmielewski Maciej Przyboczny 43 PDH, Z-ca Kom. Ch.
4. Czachowski Roman Przyboczny 232 PDH , kwatermistrz Szczepu 23/71
5. Dolna(Kotecka) Paulina Przyboczna 62 JGZ
6. Dubisz Ryszard KHH
7. Gonia Joanna Z-ca Komendanta Hufca, drużynowa 23 JGZ "Pogodynki", ZKK
8. Gorzejewski Przemysław KH
9. Kaczmarek Agnieszka Drużynowa 71 JGZ "Bractwo Zielonej Przygody"
10. Kasprowiak Agnieszka Drużynowa gromady próbnej Kiekrz, KRH
11. Kaszyński Sławomir Komendant Bazy Obozów Łowyń
12. Kosicka Mirosława Skarbnik Hufca
13. Kuczyński Łukasz Drużynowy 57 JGZ
14. Kudliński Stanisław KHH
15. Kujaczyński Tomasz KH
16. Kurek Marta Przyboczna 71 JGZ
17. Lindecki Lech Komendant Hufca
18. Michalska Klementyna Drużynowa 22 PDH "Lupus"
19. Miętkowska Izabela Instr. KH
20. Nowak Tadeusz SHH
21. Olejniczak Bogusław KHH
22. Owczarzak Beata Przewodnicząca KSI
23. Pawuła Zbigniew Przewodniczący II Kręgu Seniorów im. T. Kościuszki
24. Pietrzak Joanna Drużynowa PDH NS przy SP 107
25. Przybylak Anna Przyboczna 71 JGZ
26. Przybylak Marcin Przyboczny 232 PDH
27. Sajewski Marcin Drużynowy 234 PDH "Tarpany"
28. Sekula Emilia SHH
29. Siwiński Maciej Przewodniczący KRH
30. Skarupa Krzysztof Drużynowy 60 PDH "Łosie", 88 PDH "Tygrysy", KRH
31. Skarupiński Grzegorz Drużynowy 61 JGZ "Obrońcy Srebrnego Feniksa"
32. Smól - Bor Halina Przewodnicząca Kręgu Seniorów
33. Sroka Aleksander Z-ca Komendanta Hufca
34. Sroka Barbara Przewodnicząca ZKK, KSI, z-ca. Kom. Szczepu 23/71
35. Stankowski Krzysztof Komendant Szczepu 62, drużynowy 7 PDH "Herkules"
36. Starosta Agata Drużynowa 89 JGZ "Wesołe Krasnale", ZKK
37. Sołtowska Marlena Przewodnicząca KIS "Dziupla", inst.. KH
38. Szczygieł Agata Drużynowa 62 JGZ "Leśna Brać", KRH
39. Trzeciak Joanna Komendantka Szczepu 23/71,Drużynowa 232 PHD "Zawrat" , ZKK
40. Walczak Janusz Komendant Szczepu 7, Drużynowy 233 "Contrast", ZKK
41. Walczak Robert Kwatermistrz Hufca
42. Wieczorek Emilia Instr. KH ds. wędrowniczych
43. Wons Elżbieta Drużynowa DH NS Kiekrz, Przewodnicząca SHH
44. Zaran Bogdan Przewodniczący KHH
45. Zubielik Ewa Drużynowa 51 PDH "Falco"

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Dziękuję i udzielam pochwały Pocztowi Sztandarowemu Hufca wystawionemu na uroczystości "Święta Chleba" przez 7 PDH "Herkules", w składzie:

13. Inne.
Na wniosek Komendanta Szczepu informuję, że w Szczepie 23/71 dokonano następujących zmian:
- Zwolniono z funkcji z-cy Komendanta Szczepu 23/71 hm Barbarę Srokę
- Mianowano na funkcję z-cy Komendanta Szczepu 23/71 pwd Marcina Przybylaka

C Z U W A J !