Poznań, dnia 10 września 2007 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 7/2007

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 7/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.

5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25 maja 2007 roku zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrzyni:

phm. Iwonie Boratyńskiej - Hufiec Poznań-Jeżyce

/-/ hm. Jarosław Rura

 

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 8/2007 z dnia 31 lipca 2007 r.

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuje, że warsztaty KSI organizowane w ramach LAS 2005 ukończył:

phm. Maciej Chmielewski - Hufiec Poznań-Jeżyce

/-/ hm. Jarosław Rura

 

2. Hufiec.

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca.

2.1.1. Z dniem 1 września 2007 roku zwalniam z pełnionych funkcji:
•  hm Beatę Owczarzak- przewodniczącą HZKK
•  hm Romana Banaszaka - członka HZKK
•  phm Barbarę Sroka - zastępcę przewodniczącej HZKK
•  phm Agatę Starosta - członka HZKK
•  phm Janusza Walczak - członka HZKK

2.2. Mianowania w komendzie hufca.

2.2.1. Mianuje na funkcję członka Komendy Hufca pwd Izabelę Miętkowską.

2.2.2. Z dniem 1 września p owołuję w skład Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej następujących instruktorów:
•  phm Barbarę Sroka - przewodniczącą HZKK
•  phm Joannę Trzeciak- członka HZKK1
•  pwd Agata Starosta - członka HZKK
•  phm Janusz Walczak - członka HZKK

3. Drużyny.

3.2. Zmiany organizacyjne.

3.2.1. Rozwiązania.

Rozwiązuję jednostki organizacyjne Hufca:

- 109 Drużynę Harcerską NS w Kiekrzu

- 109 Gromadę Zuchową NS w Kiekrzu

3.2.2. Powołania.

Powołuję jednostki organizacyjne Hufca.

•  Szczep NS Kiekrz

- 109 Drużynę Wielopoziomową NS w Kiekrzu

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.

3.3.1 Zwolnienia z funkcji drużynowych.

•  Szczep NS w Kiekrzu

Zwalniam z funkcji drużynowych:

- Drużynową Drużyny Harcerskiej NS w Kiekrzu - hm Elżbietę Wons

- Drużynową Gromady Zuchowej NS w Kiekrzu - hm Iwonę Boratyńską

3.3.2. Mianuję drużynowych:

•  Szczep NS w Kiekrzu

- Mianuję drużynową Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej NS w Kiekrzu

- hm Iwonę Boratyńską

5. Szczepy i inne Związki Drużyn.

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i innych związkach drużyn.

5.3.1. Zwolnienia z funkcji Komendanta Szczepu.

Zwalniam z funkcji Komendanta Szczep NS w Kiekrzu hm Wiesława Miśko.

5.3.2. Mianowanie na funkcję Komendanta Szczepu.

Mianuję na funkcję Komendanta Szczep NS w Kiekrzu hm Elżbietę Wons

6 Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

6.1. Zwolnienia komendantów.

Po wypełnieniu zadań organizacyjnych oraz rozliczeniu finansowym placówki obozowej zwalniam z funkcji komendantów obozów:

- Obozu Szczepu NS w Międzygórzu - komendantkę hm Iwonę Boratyńską

- Obozu Szczepu 23/71 im. Dezyderego Chłapowskiego w Lubniewicach -

komendantkę phm. Joannę Gonia

- Obozu Szczepu 7 im. Bolesława Chrobrego w Czernicy -

komendanta phm. Janusza Walczaka

13. Inne.

13.1. Na wniosek Drużynowej 109 Wielopoziomowej DH podaję do wiadomości,

że w drużynie została mianowana przyboczna - pwd Agnieszkę Kasprowiak.

13.3. Podaję do informacji wykaz instruktorów z podaniem przydziału służbowego i pełnionych przez nich funkcji w roku harcerskim 2007/2008.

Lp

Imię i nazwisko

Stopień

Przydział

• 

Banaszak Roman

hm

Szczepowy Szczepu ZSE, drużynowy 43 PDH Honker, z-ca przewodniczącej KSI

• 

Bartkowiak Beata

pwd

Członek Komisji Rewizyjnej Hufca

• 

Błachowiak Iwona

 

Przyboczna 89 JGZ "Wesołe Krasnale"

• 

Boratyńska Iwona

hm

Drużynowa 109 Wielopoziomowej DH w Kiekrzu

• 

Chmielewska Anna

 

Przyboczna 62 JGZ "Leśna Brać"

• 

Chmielewski Maciej

Phm

Przyboczny 43 PDH "Honker"

• 

Czachowski Roman

pwd

Przyboczny 232 PHD "Zawrat", kwatermistrz szczepu 23/71

• 

Domachowska Magdalena

 

Przyboczna 234 PDH "Tarpany"

• 

Dubisz Ryszard

Phm

Członek Komisji Historycznej Hufca

• 

Franciszczak Alicja

 

Przyboczna 7 PDH "Herkules"

• 

Gonia Joanna

phm

Drużynowa 23 JGZ "Pogodynki"

• 

Gorzejewski Przemysław

phm

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca, przyboczny 57 JGZ "Poszukiwacze Przygód"

• 

Kaczmarek Agnieszka

Samarytanka

Drużynowa 71 JGZ "Bractwo Zielonej Przygody"

• 

Kasprowiak Agnieszka

 

Przyboczna 109 Wielopoziomowej DH w Kiekrzu

• 

Kosicka Mirosława

phm

Skarbnik Hufca

• 

Kotecka Paulina

pwd

Przyboczna 62 JGZ "Leśna Brać"

• 

Kuczyński Łukasz

pwd

Drużynowy 57 JGZ "Poszukiwacze Przygód"

• 

Kudliński Stanisław

hm

Członek Komisji Historycznej Hufca

• 

Kujaczyński Tomasz

hm

Drużynowy 7 PDH "Herkules", z-ca kom. Hufca

• 

Kurek Marta

Samarytanka

Przyboczna 71 JGZ "Bractwo Zielonej Przygody"

• 

Lindecki Lech

hm

Członek Sądu Harcerskiego Hufca

• 

Matella Hanna

pwd

Kwatermistrz Szczepu NS w Kiekrzu

• 

Michalska Klementyna

pwd

Drużynowa 22 PDH "Lupus"

• 

Michniewicz Anna

 

Przyboczna 62 JGZ "Leśna Brać"

• 

Miętkowska Izabela

pwd

Drużynowa 51 PDH "Falco"

• 

Morkowska Anna

 

Instruktor Szczepu NS w Kiekrzu

• 

Nowacki Karol

 

Przyboczny 60 PDH "Łosie"

• 

Olejniczak Bogusław

phm

Członek Komisji Historycznej Hufca

• 

Otrząsek Weronika

pwd

Drużynowa 60 PDH "Ło-sie"

• 

Owczarzak Beata

hm

Członek Komendy Hufca, Przewodnicząca. KSI

• 

Pachutko Krzysztof

 

Przyboczny 51 PDH "Falco"

• 

Pawłowski Jan

 

Przyboczny 234 PDH "Tarpany"

• 

Pawuła Zbigniew

phm

Drużynowy II Kręgu Seniorów im T. Kościuszki

• 

Pieprzyk Dorota

 

przyboczna 7 PDH "Herkules"

• 

Pietrzak Janina

 

Drużynowa PDH NS przy SP 107

• 

Pokrywka Magdalena

 

Drużynowa 7 JGZ "Sowi Naród"

• 

Przybylak Anna

 

Przyboczna 71 JGZ "Bractwo Zielonej Przygody"

• 

Przybylak Marcin

pwd

Przyboczny 232 PHD "Zawrat"

• 

Radomska Aleksandra

tropicielka

przyboczna 7 JGZ "Sowi Naród"

• 

Sajewski Marcin

 

Drużynowy 234 PDH "Tarpany"

• 

Siwiński Maciej

Phm

Przyboczny 43 PDH "Honker"

• 

Skarupa Kinga

Pwd

Z-ca Komendanta Szzepu 7

• 

Skarupa Krzysztof

 

Drużynowy 88 PDH "Tygrysy" / przyboczny 60 PDH "Łosie"

• 

Skorupiński Grzegorz

pwd

Drużynowy 61 JGZ "Obrońcy Srebrnego Feniksa"

• 

Smól - Bor Halina

hm

Drużynowa Kręgu Seniorów

• 

Sroka Aleksander

hm

Komendant Hufca

• 

Sroka Barbara

phm

Z-ca. Kom. Szczepu 23/71, Przewodnicząca ZKK, Członek KSI

• 

Stankowski Krzysztof

phm

Szczepowy Szczepu 62

• 

Starosta Agata

phm

Drużynowa 89 JGZ "Wesołe krasnale", członek ZKK

• 

Stefańska Joanna

 

Przyboczna 89 JGZ "Wesołe Krasnale"

• 

Stefańska Marta

 

Przyboczna 233 PDH "Contrast"

• 

Szczygieł Agata

pwd

Drużynowa 62 JGZ "Leśna Brać"

• 

Szynklewski Władysław

hm

Członek Komisji Historycznej Hufca

• 

Trzaska Marek

 

Przyboczny 233 PDH "Contrast"

• 

Trzeciak Joanna

phm

Drużynowa 232 PHD "Zawrat" Szczepowa Szczepu 23/71, Członek komisji Rewizyjnej Hufca, członek ZKK

• 

Walczak Janusz

phm

Komendant Szczepu 7, drużynowy 233 PDH "Contrast", członek ZKK

• 

Walczak Robert

phm

Szef zespołu kwatermistrzowskiego hufca

• 

Wieczorek Emilia

pwd

Przyboczna 23 JGZ "Pogodynki"

• 

Wons Elżbieta

hm

Szczepowa Szczepu NS w Kiekrzu /członek Hufcowego Sądy Harcerskiego

• 

Zaran Bogdan

pwd

Przewodniczący Komisji Historycznej Hufca

• 

Zubielik Ewa

 

Przyboczna 51 PDH "Falco"

13.4. Podaję do informacji wykaz jednostek organizacyjnych Hufca.

I. Szczep 23/71 "TURWIA" im D. Chłapowskiego

II. Szczep ZHP 7 im. Bolesława Chrobrego

III. Szczep 62

IV. Szczep ZSE

V. Szczep KIEKRZ

VI. PDH NS "Słoneczna gromada" przy SP 107

VII Harcerski Krąg Seniorów

VIII II Harcerski Krąg Seniorów im. T. Kościuszki

IX Komisja Historyczna Hufca

 

C Z U W A J !