Poznań, dnia 16 października 2006 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 8/2006

 

2. Hufiec.

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca.

2.1.1. W związku z rezygnacją zwalniam z funkcji zastępcy komendanta Hufca hm Romana Banaszaka.

 

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

6.1. Zwolnienia komendantów.

6.1.1. Po wypełnieniu zadań organizacyjnych oraz rozliczeniu finansowym placówki obozowej zwalniam z funkcji komendanta Spływu Kajakowego Krutynią phm. Przemysława Promińskiego.

 

7. Mianowania instruktorów.

7.2. Otwarcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21 września 2006 r. otwieram próbę na stopień przewodnika:
- dh Agnieszce Kaczmarek - opiekun próby phm. Barbara Sroka.
- dh Annie Przybylak - opiekun próby phm. Barbara Sroka

 

13. Inne.

13.3. Podaję do informacji wykaz instruktorów z podaniem przydziału służbowego i pełnionych przez nich funkcji w roku harcerskim 2006/2007.

13.4. Podaję do informacji wykaz jednostek organizacyjnych Hufca.

I. Szczep 23/71 "TURWIA" im D. Chłapowskiego

231 PDH "Virtus"

232 PDH "Zawrat"

23 JGZ "Pogodynki"

71 JGZ "Bractwo zielonej przygody"

DH na próbie przy SP 23

II. Szczep ZHP 7 im. Bolesława Chrobrego

60 PDH "Ło-sie"

 7 JGZ "Sowi Naród"

89 JGZ "Wesołe Krasnale"

233 PDH "Contrast"

88 PDH "Tygrysy"

III. Szczep 62

51 PDH "Falco"

7 PDH "Herkules"

62 JGZ "Leśna Brać"

IV. Szczep ZSE

43 PDH "Honker"

22 PDH "'Lupus"

57 JGZ "Poszukiwacze Przygód"

V. Szczep KIEKRZ

109 Drużyna Harcerska NS

Gromada Zuchowa "Wesołe Promyczki"

VI. 43 Drużyna Harcerska "Tropiciele"

VII. PDH NS "Słoneczna gromada" przy SP 107

VIII Harcerski Krąg Seniorów

IX II Harcerski Krąg Seniorów im. T. Kościuszki

X Komisja Historyczna Hufca

C Z U W A J !