ROZKAZ L8/2004
Wesołych, radosnych, pogodnych i śnieżnych Świąt Bożego Narodzenia,
dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, ciepła rodzinnego domu,
miłego nastroju.

Aby Nowy 2005 Rok spełnił wszystkie Wasze marzenia.

życzy
Komendant Hufca

-----------------------------------------------------------------------

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP L6/2004 z dnia 20 czerwca 2004r.

3. Chorągiew
3.4. Mianowania i powołania na funkcje

3.4.1. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Historycznej w skład osobowy Komisji Historycznej Chorągwi powołuję:
...
- pwd. Ryszarda DUBISZA - Przewodniczącym Sekcji Archiwalno - Bibliotecznej

15. Inne
15.4. Informuję, że w dniu 15 maja 2004 roku odbyły się warsztaty przygotowujące do pełnienia funkcji opiekuna prób instruktorskich. Dyplom ukończenia warsztatów otrzymali:
...
- hm. Beata OWCZARZAK - Hufiec Poznań - Jeżyce

hm. Jarosław Rura

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP L8/2004 z dnia 30 września 2004r.

3. Chorągiew
3.4.3 Mianowanie w Referacie Zuchowym
Mianuję członkiem Referatu Zuchowego:
phm. Joanna Gonia - Hufiec Poznań - Jeżyce

9. Zaliczenie służby instruktorskiej
Podaję do wiadomości decyzję o zaliczeniu służby instruktorskiej za rok harcerski 2003/2004 następującym druhnom i druhom:
... hm. Aleksander Sroka

hm. Jarosław Rura

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP L9/2004 z dnia 26 listopada 2004r.

3.6. Cofnięcie i przyznanie uprawnień hufcowym komisjom stopni instruktorskich
3.6.1. Z dniem 1 grudnia 2004 roku cofam prawo przyznawania stopnia podharcmistrzyni/podharcmistrza wszystkim Komisjom Stopni Instruktorskich w Hufcach.
3.6.1. Z dniem 1 grudnia 2004 roku przyznaję uprawnienia do otwierania, prowadzenia i zamykania prób podharcmistrzowskich Komisjom Stopni Instruktorskich w Hufcach ZHP:
...
11) POZNAŃ - JEŻYCE

5. Mianowania instruktorów
5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 listopada 2004 roku otwieram próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza:
...
phm. Bogusławowi OLEJNICZAKOWI - Hufiec Poznań - Jeżyce
opiekun hm. Halina Smól - Bor

hm. Jarosław Rura

7. Mianowania instruktorów.
7.1. Zamknięcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia z dnia 9 grudnia 2004 roku zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Kamilę Gens.

8. Zaliczenie służby instruktorskiej.
8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2003/2004 następującym druhnom i druhom:
Lp. Imię i nazwisko Stopień instruktorski Przydział
1. Olejniczak Bogusław phm. Członek Komisji Historycznej Hufca
2. Pawuła Zbigniew phm. Drużynowy II Kręgu Seniorów im T. Kościuszki

CZUWAJ!

Komendant Hufca
hm Aleksander Sroka


Poznań, 16 grudnia 2004 r.