ROZKAZ L 8/2003
1. Zarządzenia i informacje
1.1 Ogłoszenie
Ogłaszam uzupełniającą listę uczestników Zjazdu Hufca ZHP Poznań - Jeżyce posiadających czynne prawo wyborcze:

  1. pwd. Hanna Matela - kwatermistrz Szczepu NS w Kiekrzu
  2. pwd. Anna Morkowska - instruktor programowy Szczepu NS w Kiekrzu
  3. phm Maciej Chmielewski - szef biura Komendy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.
  4. phm Maciej Siwiński - rzecznik prasowy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

7. Mianowania instruktorów.
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia z dnia 13.11.2003 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień podharcmistrza pwd. Agacie Przybylak.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej.
Podaję do wiadomości decyzję o zaliczeniu służby instruktorskiej za rok harcerski 2002/2003 następującym druhnom i druhom:

  1. Chmielewski Maciej - przyboczny 43 PDH "Honker"
  2. Anna Morkowska - instruktor programowy Szczepu NS w Kiekrzu
  3. Maciej Siwiński - pzryboczny 43 PDH "Honker", rzecznik prasowy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.


CZUWAJ !

Komendant Hufca
hm Aleksander Sroka


Poznań, 13 listopada 2003 r.