ROZKAZ L 8/2001

1. Zarządzenia i informacje.
1.1. Zarządzenia.
1.1.1 Na podstawie § 46 pkt. 1 Statutu Związku Harcerstwa Polskiego zwołuję Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Poznań - Jeżyce na dzień 18 października 2001 roku. ( piątek godz. 18.00 ) w siedzibie Hufca ul. Widna 3.
Zgodnie z § 46 pkt. 2 Statutu Związku Harcerstwa Polskiego Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Poznań - Jeżyce zwołany jest celem: Na podstawie pkt. 16 Ordynacji Wyborczej ZHP (Wiadomości Urzędowe ZHP nr 2, marzec 1999 r.) podaję listę uczestników Zjazdu Hufca posiadających czynne prawo wyborcze:
 1. hm Beata Owczarzak - Z-ca Komendanta Hufca
 2. phm Mirosława Kosicka - członek Komendy Hufca
 3. hm Jarosław Kuntze - przewodniczący Sądu Harcerskiego Hufca
 4. hm Tadeusz Basiński - przewodniczący Komisji Historycznej Hufca
 5. pwd Barbara Goderska - członek Komisji Historycznej Hufca
 6. pwd Bogdan Zaran - członek Komisji Historycznej Hufca
 7. phm Barbara Sroka - Komendant Szczepu 23/71
 8. pwd Hanna Matella - kwatermistrz Szczepu NS w Kiekrzu
 9. hm Danuta Głowińska - Komendant Szczepu 89, członek Sądu Harcerskiego Hufca
 10. pwd Agata Przybylak - drużynowa 241 PDH "Bałtyk"
 11. phm Karina Jarmużek - członek Komisji Rewizyjnej Hufca
 12. sam. Magdalena Adamczak - drużynowa 8 JGZ "Leśne duszki"
 13. phm Janusz Walczak - z-ca Komendanta Szczepu 23/71, członek Komisji Rewizyjnej Hufca
 14. pwd Przemysław Promiński - kwatermistrz Szczepu 23/71
 15. hm Aleksander Sroka - p.o. Komendant Hufca ZHP Poznań-Jeżyce
 16. phm Joanna Trzeciak - drużynowa 232 PDH "Zawrat"
 17. pwd Łukasz Turek - drużynowy 233 PDH "Contrast"
 18. pwd Beata Rosińska - drużynowa 234 PDH "Wawer"
 19. pwd Joanna Rosińska - drużynowa GZ "Szalone Zjawy"
 20. phm Mariusz Leńczuk - drużynowy 71 JGZ "Bractwo zielonej przygody", członek Komisji Kształcenia Hufca
 21. phm Augustyn Ragan - Komendant Szczepu Rokietnica
 22. ćwik Adrian Maternik - kwatermistrz Szczepu Rokietnica ./..
 23. dh Bartosz Derech - drużynowy 43 DH "Tropiciele"
 24. pwd Piotr Kosicki - drużynowy 60 PDH 'Łosie", Komendant Szczepu 7
 25. pwd Beata Bartkowiak - drużynowa 7 JGZ "Sowi naród"
 26. hm Tomasz Kujaczyński - drużynowy 7 PDH "Herlules", Komendant Szczepu 62, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca
 27. pwd Krzysztof Stankowski -przewodniczący Harcerskiego Klubu Europejskiego
 28. phm Magda Grzybowska - Z-ca Komendanta Szczepu 62
 29. dh Anna Fiedorowicz - drużynowa 51 PDH "Falco"
 30. pwd Agata Szczygieł - drużynowa JGZ "Leśna Brać"
 31. hm Roman Banaszak - drużynowy 43 PDH "Honker", Szczepowy Szczepu ZSE/22
 32. phm Paweł Wojtczak - drużynowy 58 PDH
 33. dh Piotr Pokorny - drużynowy 22 PDH "Lupus"
 34. dh Katarzyna Barańska - drużynowa PDH przy SP 57
 35. phm Przemysław Gorzejewski - drużynowy 22 JGZ "Wesołe włóczykije", członek Komisji Rewizyjnej Hufca
 36. hm Wiesław Miśko - Komendant Szczepu109 Kiekrz
 37. pwd Anna Morkowska - instruktor programowy Szczepu NS w Kiekrzu
 38. hm Elżbieta Wons - drużynowa 109 Drużyny Harcerskiej, członek Sądu Harcerskiego Hufca
 39. pwd Joanna Dworzyńska - drużynowa GZ "Wesołe pingwinki"
 40. pwd Monika Walczak - drużynowa 248 PDH "Egida"
 41. phm Halina Smól-Bor - drużynowa Harcerskiego Kręgu Seniorów
 42. ćwik Eugeniusz Konys - drużynowy Orkiestry Hufca
 43. dh Augustyn Borowski - kapelmistrz Orkiestry Hufca
 44. pwd Edyta Hącia - drużynowa GZ przy SP w Chludowie
 45. hm Jadwiga Zielińska - drużynowa PDH NS przy SP 107
Odwołanie lub zastrzeżenie do listy mogą być zgłaszane do Komendanta Hufca w ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego rozkazu.

CZUWAJ!

Z-ca Komendanta Hufca
hm Aleksander Sroka


Poznań, 17 września 2001 r.