Poznań, dnia 1 października 2009 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 7/2009

1. Zarządzenia i informacje.
1.1. Zarządzenia.

1.1.1. Na podstawie § 49 pkt. 1 Statutu Związku Harcerstwa Polskiego oraz pkt. 16 Ordynacji Wyborczej ZHP (Uchwała nr 12/XXXV Rady Naczelnej ZHP z dnia 16 marca 2009 roku) Komenda Hufca ZHP Poznań-Jeżyce zwołuję Zjazd Sprawozdawczy na dzień 12 listopada 2009 roku (czwartek, godz. 18:00) w siedzibie Hufca ul. Widna 3.

1.1.2. Na podstawie pkt. 17 Ordynacji Wyborczej ZHP podaję listę uczestników Zjazdu Hufca posiadających czynne prawo wyborcze:

Lp. Imię i nazwisko Stopień instruktorski Przydział
1 Aniołek Dawid pwd Przyboczny 109 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej NS
2 Balant Mariola Phm instruktor Komendy Hufca
3 Banaszak Roman Hm Szczepowy, drużynowy 43 PDH Honker, członek KSI hufca, członek Komendy Hufca
4 Boratyńska Iwona Hm Drużynowa 109 Wielopoziomowej DH w Kiekrzu
5 Chmielewska Anna Pwd Drużynowa 62 JGZ "Leśna Brać"
6 Czachowski Roman Pwd kwatermistrz szczepu 23/71
7 Dubisz Ryszard Phm Członek Komisji Historycznej Hufca
8 Gonia Joanna Hm Drużynowa 23 JGZ "Pogodynki", z-ca komendanta hufca d. programowych, z-ca przewodniczącego HZKK
9 Jankowski Mieczysław Pwd Z-ca Przewodniczącego Kręgu Seniorów
10 Kaczmarek Agnieszka Pwd Drużynowa 71 JGZ "Bractwo Zielonej Przygody"
11 Kasprowiak Agnieszka Pwd z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca
12 Kaszyński Słwomir Hm Komendantem Bazy Obozowej
13 Kosicka Mirosława Phm Skarbnik Hufca
14 Kozłowska Klementyna Pwd Drużynowa 22 PDH "Lupus"
15 Kuczyński Łukasz Phm Drużynowy 57 JGZ
16 Kujaczyński Tomasz Hm członek Komendy Hufca
17 Kurek Marta Pwd Przyboczna 71 JGZ
18 Lindecki Lech Hm Komendant Hufca
19 Miętkowska Izabela Pwd członek Komendy Hufca
20 Nowak Tadeusz Hm Członek Sądu Harcerskiego Hufca
21 Olejniczak Bogusław Phm Członek Komisji Historycznej Hufca
22 Owczarzak Beata Hm Przewodnicząca. Hufcowej KSI
23 Pawuła Zbigniew Phm Drużynowy II Kręgu Seniorów im T. Kościuszki
24 Pietrzak Joanna Pwd Drużynowa PDH NS przy SP 107
25 Przybylak Anna Pwd Przyboczna 71 JGZ
26 Przybylak Marcin Phm Członek Komisji Rewizyjnej Hufca
27 Sajewski Marcin Pwd Drużynowy 234 PDH "Tarpany"
28 Sekula Emilia Hm z-ca przewodniczącego Sądu Harcerskiego Hufca
29 Siwiński Maciej Hm Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca, Instruktor Komendy Hufca - Webmaster
30 Skarupa Krzysztof Pwd Drużynowy 88 PDH "Tygrysy" / Drużynowy 60 PDH "Łosie", Członek Komisji Rewizyjnej Hufca
31 Smól - Bor Halina Hm Drużynowa Kręgu Seniorów, Przewodniczącą Wielkopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów
32 Sołtowska Marlena Phm Przewodnicząca KIS "Dziupla"
33 Sroka Aleksander Hm Z-ca Komendanta Hufca
34 Sroka Barbara Phm Przewodnicząca Hufcowej ZKK
35 Stankowski Krzysztof Phm Drużynowy 7 PDH "Herkules"
36 Starosta Agata Phm Drużynowa 89 JGZ "Wesołe Krasnale", Członek Komisji Rewizyjnej Hufca
37 Stefańska Marta pwd Przyboczna 233 PDH Contrast
38 Trzaska Marek Pwd Przyboczny 233 PDH "Contrast"
39 Trzeciak Joanna Phm Drużynowa 232 PHD "Zawrat" Szczepowa Szczepu 23/71, członek Komendy Hufca
40 Walczak Janusz Phm Komendant Szczepu 7, Drużynowy 233 PDH "Contrast", członek Komendy Hufca
41 Walczak Robert Phm Szef zespołu kwatermistrzowskiego hufca
42 Wojdecka Agata Pwd Z-ca komendanta Szczepu 62, Członek Komisji Rewizyjnej Hufca
43 Wons Elżbieta Hm Przewodnicząca Sądu Harcerskiego Hufca
44 Zaran Bogdan Phm Przewodniczący Komisji Historycznej Hufca, członek Komendy Hufca
45 Zdunek Marlena Pwd Drużynowa drużyny NS "Pro Futuro"
46 Zubielik Ewa Pwd Drużynowa 51 PDH "Falco"

 

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne.

3.2.3. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn Hufca drużynę harcerską NS działającą przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Autyzmem "Pro Futuro".

 

13. Inne.

13.3. Uzupełniam listę instruktorów hufca z podaniem przydziału służbowego i pełnionych przez nich funkcji w roku harcerskim 2009/2010 - z rozkazu L6/2009 z dnia 28 września 2009 roku.

Lp. Imię i nazwisko Stopień instruktorski Przydział
1 Dawid Aniołek pwd Przyboczny 109 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej NS
2 Marta Stefańska pwd Przyboczna 233 PDH Contrast

 

C Z U W A J !