Poznań, dnia 1 września 2008 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 7/2008

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 6/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.

5. Mianowania instruktorów
5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 czerwca 2008 roku zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrzyni

- phm. Barbarze SROKA - Hufiec Poznań Jeżyce,

/-/ hm. Jarosław Rura

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 7/2008 z dnia 12 sierpnia 2008 r.

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 7/2008 z dnia 20 lipca 2008 r.

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.1. Odznaczenia harcerskie
Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem "Za Zasługi dla ZHP".

11.1.1. Złoty Krzyż "Za Zasługi dla ZHP" otrzymują:
Chorągiew Wielkopolska ZHP

11.1.2. Srebrny Krzyż "Za Zasługi dla ZHP" otrzymują:
Chorągiew Wielkopolska ZHP

11.1.3. Brązowy Krzyż "Za Zasługi dla ZHP" otrzymują:
Chorągiew Wielkopolska ZHP

Serdecznie gratuluję Druhnom i Druhom oraz życzę wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej oraz życiu osobistym.

hm. Małgorzata Sinica

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje

1.2.3. Informuję, że kurs zastępcy komendanta hufca ds. programowych organizowany przez Chorągwianą Szkołę Instruktorską ukończyli:

Lech Lindecki 2008/KH/43 Hufiec Poznań-Jeżyce
Joanna Gonia 2008/KH/44 Hufiec Poznań-Jeżyce

1.2.4. Informuję, że kurs komendanta hufca organizowany przez Chorągwianą Szkołę Instruktorską ukończyli:

Lech Lindecki 2008/KH/36 Hufiec Poznań-Jeżyce

/-/ hm. Jarosław Rura

2. Hufiec.
2.2. Mianowania w komendzie hufca.

2.2.1. Mianuję dh hm. Sławomira Kaszyńskiego Komendantem Bazy Obozów Hufca ZHP Poznań-Jeżyce w Łowyniu z dniem 1 września 2008 r.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.

2.3.1. Rozwiązuję z dniem 25 czerwca 2008 roku Komendę Kursu Zastępowych, organizowanego przez Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej w składzie:

 

6 Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia komendantów.

Po wypełnieniu zadań organizacyjnych oraz rozliczeniu finansowym placówki obozowej zwalniam z funkcji komendantów obozów:

13. Inne.
13.1. Po ukończeniu kursu drużynowych "Kuźnia 2008" organizowanego przez Zespół Kadry Kształcącej Hufca kwalifikacje do prowadzenia drużyn uzyskali:

Lp. Imię Nazwisko Rodzaj kwalifikacji
1. Magdalena Strugarek drużynowa gromady zuchowej
2. Michał Domachowski drużynowy drużyny harcerskiej

13.2. Po ukończeniu kursu Zastępowych organizowanego przez Zespół Kadry Kształcącej Hufca kwalifikacje zastępowego uzyskali:

Lp. Imię i nazwisko
1. Zuzanna Bartz
2. Piotr Hoffman
3. Olek Sikorski
4. Sandra Seifert
5. Maja Ćwikła
6. Agata Duszyńska
7. Aleksandra Celebańska
8. Natalia Hejna
9. Maciej Kaczmarek
10. Przemysław Szczerkowski
11. Mateusz Niklaus
12. Andrzej Urbanowicz
13. Dobrawa Musiał
14. Grzegorz Gapiński
15. Iwanowski Michał
16. Natalia Jakubiak
17. Aleksandra Gottfrydziak-Szota
18. Magdalena Andrzejewska
19. Szymon Barłóg
20. Dawid Miętkowski

 

C Z U W A J !