Poznań, dnia 24 września 2007 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 8/2007

2. Hufiec

2.1. Na podstawie § 48 ust. 4 Statutu Związku Harcerstwa Polskiego zwołuję Zjazd Zwykły Hufca ZHP Poznań - Jeżyce na dzień 27 października 2007 roku (sobota godz. 9:00) w siedzibie Hufca ul. Widna 3.

2.2. W związku z pkt. 17 Ordynacji Wyborczej ZHP podaję listę uczestników Zjazdu Hufca posiadających czynne prawo wyborcze:

Lp. Imię i nazwisko Stopień Przydział
1. Banaszak Roman hm Szczepowy Szczepu ZSE, drużynowy 43 PDH Honker, z-ca przewodniczącej KSI
2. Bartkowiak Beata pwd Członek Komisji Rewizyjnej Hufca
3. Boratyńska Iwona hm Drużynowa 109 Wielopoziomowej DH w Kiekrzu
4. Czachowski Roman pwd Przyboczny 232 PHD "Zawrat", kwatermistrz szczepu 23/71
5. Dubisz Ryszard phm Członek Komisji Historycznej Hufca
6. Gonia Joanna phm Drużynowa 23 JGZ "Pogodynki"
7. Gorzejewski Przemysław phm Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca, przyboczny 57 JGZ "Poszukiwacze Przygód"
8. Kaczmarek Agnieszka samarytanka Drużynowa 71 JGZ "Bractwo Zielonej Przygody"
9. Kasprowiak Agnieszka pwd Przyboczna wielopoziomowej DH NS w Kiekrzu
10. Kosicka Mirosława phm Skarbnik Hufca
11. Kotecka Paulina pwd Przyboczna 62 JGZ "Lesna brac"
12. Kuczyński Łukasz pwd Drużynowy 57 JGZ "Poszukiwacze Przygód"
13. Kudliński Stanisław hm Członek Komisji Historycznej Hufca
14. Kujaczyński Tomasz hm Drużynowy 7 PDH "Herkules", z-ca kom. Hufca
15. Lindecki Lech hm Członek Sądu Harcerskiego Hufca
16. Matella Hanna pwd Kwatermistrz Szczepu NS w Kiekrzu
17. Michalska Klementyna pwd Drużynowa 22 PDH "Lupus"
18. Miętkowska Izabela pwd Drużynowa 51 PDH "Falco"
19. Morkowska Anna   Instruktor Szczepu NS w Kiekrzu
20. Olejniczak Bogusław phm Członek Komisji Historycznej Hufca
21. Otrząsek Weronika pwd Drużynowa 60 PDH "Ło-sie"
22. Owczarzak Beata hm Członek Komendy Hufca, Przewodnicząca. KSI
23. Pawuła Zbigniew phm Drużynowy II Kręgu Seniorów im T. Kościuszki
24. Pietrzak Janina   Drużynowa PDH NS przy SP 107
25. Pokrywka Magdalena   Drużynowa 7 JGZ "Sowi Naród"
26. Przybylak Marcin pwd Przyboczny 232 PHD "Zawrat"
27. Sajewski Marcin   Drużynowy 234 PDH "Tarpany"
28. Skarupa Kinga pwd Z-ca Komendanta Szzepu 7
29. Skarupa Krzysztof pwd Drużynowy 88 PDH "Tygrysy" / przyboczny 60 PDH "Łosie"
30. Skorupiński Grzegorz pwd Drużynowy 61 JGZ "Obrońcy Srebrnego Feniksa"
31. Smól - Bor Halina hm Drużynowa Kręgu Seniorów
32. Sroka Aleksander hm Komendant Hufca
33. Sroka Barbara phm Z-ca. Kom. Szczepu 23/71, Przewodnicząca ZKK, Członek KSI
34. Stankowski Krzysztof phm Szczepowy Szczepu 62
35. Starosta Agata phm Drużynowa 89 JGZ "Wesołe krasnale", członek ZKK
36. Szczygieł Agata pwd Drużynowa 62 JGZ "Leśna Brać"
37. Szynklewski Władysław hm Członek Komisji Historycznej Hufca
38. Trzeciak Joanna phm Drużynowa 232 PHD "Zawrat" Szczepowa Szczepu 23/71, Członek komisji Rewizyjnej Hufca, członek ZKK
39. Walczak Janusz phm Komendant Szczepu 7, drużynowy 233 PDH "Contrast", członek ZKK
40. Walczak Robert phm Szef zespołu kwatermistrzowskiego hufca
41. Wieczorek Emilia pwd Przyboczna 23 JGZ "Pogodynki"
42. Wons Elżbieta hm Szczepowa Szczepu NS w Kiekrzu /członek Hufcowego Sądy Harcerskiego
43. Zaran Bogdan pwd Przewodniczący Komisji Historycznej Hufca

Odwołania, zastrzeżenia, uzupełnienia do listy należy zgłaszać do Komendanta Hufca w ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego rozkazu.

3. Drużyny.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.

3.3.1 Zwolnienia z funkcji drużynowych.

•  Szczep 62

- Zwalniam z funkcji drużynowego 7 PDH "Herkules" - hm Tomasza Kujaczyńskiego

3.3.2. Mianuję drużynowych:

•  Szczep 62

- Mianuję drużynowy 7 PDH "Herkules" - phm Krzysztofa Stankowskiego

5. Szczepy i inne Związki Drużyn.

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i innych związkach drużyn.

5.3.1. Mianowanie na funkcję Z-cy Komendanta Szczepu 62 hm Tomasza Kujaczyńskiego.

7. Mianowania instruktorów.

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14.06.2007 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza i mianuję opiekunem:

pwd. Marcin Przybylak - opiekun próby phm. Joanna Trzeciak

8. Zaliczenie służby instruktorskiej.

8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2006/2007 następującym druhnom i druhom:

Lp. Imię i nazwisko Stopień Przydział
1. Banaszak Roman hm Szczepowy Szczepu ZSE, drużynowy 43 PDH Honker, z-ca przewodniczącej KSI
2. Bartkowiak Beata pwd Członek Komisji Rewizyjnej Hufca
3. Boratyńska Iwona hm Drużynowa 109 Wielopoziomowej DH w Kiekrzu
4. Czachowski Roman pwd Przyboczny 232 PHD "Zawrat", kwatermistrz szczepu 23/71
5. Dubisz Ryszard phm Członek Komisji Historycznej Hufca
6. Gonia Joanna phm Drużynowa 23 JGZ "Pogodynki"
7. Gorzejewski Przemysław phm Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca, przyboczny 57 JGZ "Poszukiwacze Przygód"
8. Kaczmarek Agnieszka samarytanka Drużynowa 71 JGZ "Bractwo Zielonej Przygody"
9. Kosicka Mirosława phm Skarbnik Hufca
10. Kotecka Paulina pwd Przyboczna 62 JGZ "Lesna brac"
11. Kuczyński Łukasz pwd Drużynowy 57 JGZ "Poszukiwacze Przygód"
12. Kudliński Stanisław hm Członek Komisji Historycznej Hufca
13. Kujaczyński Tomasz hm Drużynowy 7 PDH "Herkules", z-ca kom. Hufca
14. Lindecki Lech hm Członek Sądu Harcerskiego Hufca
15. Matella Hanna pwd Kwatermistrz Szczepu NS w Kiekrzu
16. Michalska Klementyna pwd Drużynowa 22 PDH "Lupus"
17. Miętkowska Izabela pwd Drużynowa 51 PDH "Falco"
18. Morkowska Anna pwd Instruktor Szczepu NS w Kiekrzu
19. Olejniczak Bogusław phm Członek Komisji Historycznej Hufca
20. Otrząsek Weronika pwd Drużynowa 60 PDH "Ło-sie"
21. Owczarzak Beata hm Członek Komendy Hufca, Przewodnicząca. KSI
22. Pawuła Zbigniew phm Drużynowy II Kręgu Seniorów im T. Kościuszki
23. Pietrzak Janina   Drużynowa PDH NS przy SP 107
24. Pokrywka Magdalena   Drużynowa 7 JGZ "Sowi Naród"
25. Przybylak Marcin pwd Przyboczny 232 PHD "Zawrat"
26. Sajewski Marcin   Drużynowy 234 PDH "Tarpany"
27. Skarupa Kinga pwd Z-ca Komendanta Szzepu 7
28. Skarupa Krzysztof pwd Drużynowy 88 PDH "Tygrysy" / przyboczny 60 PDH "Łosie"
29. Skorupiński Grzegorz pwd Drużynowy 61 JGZ "Obrońcy Srebrnego Feniksa"
30. Smól - Bor Halina hm Drużynowa Kręgu Seniorów
31. Sroka Aleksander hm Komendant Hufca
32. Sroka Barbara phm Z-ca. Kom. Szczepu 23/71, Przewodnicząca ZKK, Członek KSI
33. Stankowski Krzysztof phm Szczepowy Szczepu 62
34. Starosta Agata phm Drużynowa 89 JGZ "Wesołe krasnale", członek ZKK
35. Szczygieł Agata pwd Drużynowa 62 JGZ "Leśna Brać"
36. Szynklewski Władysław hm Członek Komisji Historycznej Hufca
37. Trzeciak Joanna phm Drużynowa 232 PHD "Zawrat" Szczepowa Szczepu 23/71, Członek komisji Rewizyjnej Hufca, członek ZKK
38. Walczak Janusz phm Komendant Szczepu 7, drużynowy 233 PDH "Contrast", członek ZKK
39. Walczak Robert phm Szef zespołu kwatermistrzowskiego hufca
40. Wieczorek Emilia pwd Przyboczna 23 JGZ "Pogodynki"
41. Wons Elżbieta hm Szczepowa Szczepu NS w Kiekrzu /członek Hufcowego Sądy Harcerskiego
42. Zaran Bogdan pwd Przewodniczący Komisji Historycznej Hufca

C Z U W A J !