Poznań, dnia 14 września 2006 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 7/2006

 

Wyjątki z rozkazu specjalnego Komendanta Chorągwi L 2/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r.

1. Podaję do wiadomości wyniki rywalizacji drużyn w ramach propozycji programowej "Poznański Czerwiec'56".

1.1. W grupie drużyn harcerskich wyróżnienia za najlepiej zrealizowane zadania otrzymują:
... 51 PDH "Falco" - Hufiec Poznań-Jeżyce

2. Podaję do wiadomości wynik konkursu fotograficznego "Wolność-Praw-Chleb"
... miejsce 2: 231 Poznańska Drużyna Harcerska "Virtus" - Hufiec Poznań-Jeżyce

/-/ hm. Jarosław Rura

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 9/2006 z dnia 10 lipca 2006 r.

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.2. Podaję do wiadomości, że Uchwałą nr 533/2006 z dnia 11 maja 2006 roku Zarząd Powiatu Konińskiego wyróżnił:
... pwd. Ryszarda Dubisza Hufiec Poznań-Jeżyce tytułem "Zasłużony dla Powiatu Konińskiego"

/-/ hm. Jarosław Rura

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 10/2006 z dnia 11 września 2006 r.

3. Chorągiew

3.4. Mianowania na funkcje. Z dniem 11 września 2006 mianuję następujących instruktorów:

3.4.2. Referat Zuchowy w składzie:
1. phm. Joanna Gonia Kierownik Referatu Hufiec Poznań-Jeżyce

3.4.6. Referat Nieprzetartego Szlaku w składzie:
... 2. hm. Elżbieta Wons instruktor referatu Hufiec Poznań-Jeżyce

3.4.10. Wielkopolska Rada Harcerskich Kręgów Seniorów:
Przewodnicząca hm. Halina Smól-Bor Hufiec Poznań-Jeżyce

3.5. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich.

3.5.2. Powołuję z dniem 11 września 2006 Komisję Stopni Instruktorskich Chorągwi Wielkopolskiej w składzie:
... hm. Beata Owczarzak członek Hufiec Poznań-Jeżyce

/-/ hm. Jarosław Rura

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne.

3.2.1. Rozwiązuję jednostki organizacyjne hufca:
Szczep ZSE
- 22 JGZ "Wesołe Włóczykije"
- PDH przy SP 57

3.2.2. Powołuję jednostki organizacyjne:
Szczep23/71
Powołuję na okres próbny Drużynę Harcerską przy Szkole Podstawowej nr 23.

3.2.3 Przydzielam 88 PDH "Tygrysy" do 7 Szczepu ZHP im. Bolesława Chrobrego.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.

3.3.1 Zwolnienia z funkcji drużynowych:

Szczep ZSE
Zwalniam z funkcji drużynowej 22 JGZ "Wesołe Włóczykije" - dh. Annę Tuszkowską
Zwalniam z funkcji drużynowego PDH przy SP 57 - dh. Stanisława Wiertelak

Szczep 7
Zwalniam z funkcji drużynowej 7 JGZ "Sowi Naród" - dh. Annę Idźkowiak
Zwalniam z funkcji drużynowej 88 PDH "Tygrysy" - dh. Magdalenę Błażejczyk

3.3.2. Mianuję drużynowych:

Szczep 7
Mianuje drużynową 7 JGZ "Sowi Naród" - dh. Magdalenę Pokrywka
Mianuję drużynowym 88 PDH "Tygrysy" pwd Marka Hertiga

Szczep23/71
Mianuję drużynowym Drużyny Harcerskiej na okresie próbnym przy Szkole Podstawowej nr 23 dh Marcina Sajewskiego, opiekun phm Joanna Gonia.

 

13. Inne

13.1. Na wniosek Drużynowego 88 PDH "Tygrysy" podaję do wiadomości, że w drużynie została mianowana przyboczna pwd Anna Erdmann.

C Z U W A J !