ROZKAZ L7/2004
3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne.
3.2.2. Powołuję jednostki organizacyjne Hufca.
- Szczep 7
Gromadę Zuchową na okres próbny przy Szkole Podstawowej nr 89.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1. Mianuję drużynowych:
- Drużynowa 88 PDH "Tygrysy" - dh Magdalena Błażejczyk
- Drużynowa JGZ na próbie przy SP 89 - pwd Agata Starosta
3.3.2 Zwolnienia z funkcji drużynowych.
Zwalniam z funkcji drużynowych:
- Drużynowa 88 PDH "Tygrysy" - pwd Marta Filipiak

5. Szczepy, związki drużyn.
5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn.
5.2.1. Decyzją Komendy Hufca z dnia 14 października 2004 roku rozwiązuję Szczep Rokietnica.
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn.
5.3.1. Zwalniam phm Augustyna Ragana z funkcji komendanta Szczepu Rokietnica

7. Mianowania instruktorów.
7.2. Otwarcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika.
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia z dnia 14.10.2004 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki/przewodnika:
- dh Magdalena Błażejczyk - opiekun próby hm. Tomasz Kujaczyński
- dh Klementyna Michalska - opiekun próby phm Maciej Siwiński
- dh Krzysztof Banaszak - opiekun próby hm. Roman Banaszak
- dh Marcin Przybylak - opiekun próby phm. Joanna Trzeciak
- dh Tomasz Steindel - opiekun próby hm Tomasz Kujaczyński
8. Zaliczenie służby instruktorskiej.
8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2003/2004 następującym druhnom i druhom:
Lp. Imię i nazwisko Stopień instruktorski Przydział
1. Boratyńska Iwona phm. Drużynowa JGZ NS w Kiekrzu „Wesołe Promyczki”

2. Borowski Augustyn pwd. Kapelmistrz Orkiestry Hufca
3. Chmielewski Maciej

phm. Przyboczny 43 PDH „Honker” , z-ca komendanta KCH, szef biura KCH
4. Dubisz Ryszard   Członek Komisji Historycznej Hufca
5. Filipiak Marta pwd. Drużynowa 88 PDH „Tygrysy”
6. Gens Kamila Samarytanka, Otwarta pwd Drużynowa 77 PDH „Vagabi”
7. Gonia Joanna phm. Drużynowa 23 JGZ „Pogodynki”
8. Jarmużek Karina phm. Drużynowa 71 JGZ "Bractwo Zielonej Przygody"
9. Konys Eugeniusz Ćwik Drużynowy Orkiestry Hufca
10. Kosicka Mirosława phm. Członek Komendy Hufca - Skarbnik Hufca
11. Kudliński Stanisław phm. Członek Komisji Historycznej Hufca
12. Kujaczyński Tomasz hm. Drużynowy 7 PDH „Herkules”, z-ca kom. Hufca, Drużynowym Drużyny Reprezentacyjnej Chorągwi
13. Kuntze Jarosław hm. Przewodniczący Sądu Harcerskiego Hufca
14. Lindecki Lech hm. Członek Sądu Harcerskiego Hufca
15. Matella Hanna pwd. Kwatermistrz Szczepu NS w Kiekrzu
16. Michalska Klementyna Wędrowniczka Drużynowa 22 PDH „Lupus”
17. Miętkowska Izabela pwd. Drużynowa 51 PDH „Falco”
18. Miśko Wiesław hm. Szczepowy Szczepu NS w Kiekrzu
19. Nowak Małgorzata pwd. Drużynowa 70 JGZ „Brykające Tygryski”
20. Owczarzak Beata hm. Członek Komendy Hufca, Przewodnicząca. KSI, z-ca komendanta KCH ds. organizacyjnych, członek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich
21. Promiński Przemysław phm. Drużynowy 231 PDH „Virtus”
22. Rosińska Beata phm. Opiekun drużynowej 234 PDH „Wawer”
23. Rosińska Joanna phm. Drużynowa 45 JGZ „Szalone Zjawy”
24. Skarupa Kinga pwd. Drużynowa 60 PDH „Ło-sie”
25. Skowron Anna phm. Członek KSI i kształcenia Hufca
26. Smól – Bor Halina hm. Drużynowa Kręgu Seniorów, Przewodniczącą Wielkopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów
27. Sroka Barbara phm. Z-ca. Kom. Szczepu 23/71
28. Szynklewski Władysław hm. Członek Komisji Historycznej Hufca
29. Trzeciak Joanna phm. Drużynowa 232 PHD „Zawrat” Szczepowa Szczepu 23/71, Członek komisji Rewizyjnej Hufca.
30. Walczak Janusz phm. Z-ca Kom. Szczepu 23/71
31. Wons Elżbieta hm. Przyboczna DH NS w Kiekrzu
32. Zaran Bogdan pwd. Przewodniczący Komisji Historycznej Hufca


13. Inne.
13.1. Na wniosek Drużynowej 232 PDH "Zawrat" podaję do wiadomości, że w drużynie została zwolniona z funkcji przybocznej phm Anna Skowron.
13.2. Na wniosek Drużynowych podaję do wiadomości, że w drużynach zostali mianowani przyboczni:
- 88 PDH "Tygrysy" - dh Aleksandra Radomska
- JGZ na próbie przy 89 SP - dh Julia Krystek
- II Harcerski Krąg Seniorów im. Tadeusza Kościuszki - z-ca przewodniczącego ćwik Mieczysław Koziczak
14. Sprostowania.
14.1. Informuję, że w rozkazie L6/2004 z dnia 13 września 2004 r. błędnie podano:
- w punkcie 3.3.1. błędnie podano funkcję dh Zbigniewa Pawułę. Było drużynowy, powinno być przewodniczący.
- w punkcie 13.3. lp. 46. było drużynowy, powinno być przewodniczący.

CZUWAJ!

Komendant Hufca
hm Aleksander Sroka


Poznań, 26 października 2004 r.