ROZKAZ L 7/2003
2. Hufiec
2.1. Na podstawie § 44 pkt. 4 Statutu Związku Harcerstwa Polskiego zwołuję Zjazd Zwykły Hufca ZHP Poznań - Jeżyce na dzień 27 listopada 2003 roku. (czwartek, godz. 16.30) w siedzibie Hufca, ul. Widna 3.

2.2.Na podstawie pkt. 18 Ordynacji Wyborczej ZHP podaję listę uczestników Zjazdu Hufca posiadających czynne prawo wyborcze:

1. Banaszak Roman - Z-ca Kom.Hufca, Szczepowy, Drużynowy 43 PDH "Honker"
2. Barańska Katarzyna - Drużynowa 57 PDH
3. Bartkowiak Beata - Drużynowa 36 JGZ "Sowi Naród"
4. Boratyńska Iwona - Drużynowa JG w Kiekrzu "Wesołe Promyczki"
5. Borowski Augustyn - Kapelmistrz Orkiestry Hufca
6. Chlebowicz Damian - Drużynowy PDH przy SP. 23
7. Filipiak Marta - Drużynowa 88 PDH "Tygrysy"
8. Gens Kamila - Drużynowa PDH przy SP 89
9. Głowińska Danuta - Członek Sądu Harcerskiego Hufca
10. Gonia Joanna - Drużynowa 23 JGZ "Pogodynki"
11. Gorzejewski Przemysław - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca
12. Jarmużek Karina - Drużynowa 71 JGZ "Bractwo Zielonej Przygody"
13. Kamińska Anna - Drużynowa 22 JGZ "Wesołe Włóczykije"
14. Konys Eugeniusz - Drużynowy Orkiestry Hufca
15. Kosicka Mirosława - Członek Komendy Hufca - Skarbnik
16. Kosicki Piotr - Szczepowy Szczepu 7
17. Kuczyński Łukasz - Drużynowy 57 JGZ
18. Kudliński Stanisław - Członek Komisji Historycznej Hufca
19. Kujaczyński Tomasz - Z-ca Komendanta Hufca, Drużynowy 7 PDH "Herkules"
20. Kuntze Jarosław - Przewodniczący Sądu Harcerskiego Hufca
21. Michalska Klementyna - Drużynowa 22 PDH "Lupus"
22. Miętkowska Izabela - Drużynowa 51 PDH "Falco"
23. Miśko Wiesław - Szczepowy Szczepu NS w Kiekrzu
24. Nowak Małgorzata - Drużynowa 70 JGZ "Brykające Tygryski"
25. Olejniczak Bogusław - Członek Komisji Historycznej Hufca
26. Owczarzak Beata - Członek Komendy Hufca
27. Pokorny Piotr - Członek Komisji Rewizyjnej Hufca
28. Promiński Przemysław - Drużynowy 231 PDH "Virtus"
29. Przybylak Agata - Członek Komisji Historycznej Hufca
30. Ragan Augustyn - Szczepowy Szczepu Rokietnica
31. Rosińska Beata - Drużynowa 234 PDH "Wawer"
32. Rosińska Joanna - Drużynowa 45 JGZ "Szalone Zjawy"
33. Skarupa Kinga - p.o. Drużynowa 60 PDH "Ł-osie"
34. Skowron Anna - Członek Hufcowej Komisja Stopni Instruktorskich
35. Smól - Bor Halina - Komendantka Kręgu Seniorów
36. Sroka Aleksander - Komendant Hufca
37. Sroka Barbara - Z-ca Komendanta Szczepu 23/71
38. Stankowski Krzysztof - Szczepowy Szczepu 62
39. Szczegóła Piotr - Członek Komisji Historycznej Hufca
40. Szczygieł Agata - Drużynowa 62 JGZ "Leśna Brać"
41. Szynklewski Władysław - Członek Komisji Historycznej Hufca
42. Trzeciak Joanna - Drużynowa 232 PDH "Zawrat"
43. Walczak Janusz - Z-ca Szczepowego Szczepu 23/71
44. Wons Elżbieta - Drużynowa DH NS Kiekrz
45. Zaran Bogdan - Przewodniczący Komisji Historycznej Hufca
46. Zielińska Jadwiga - Drużynowa PDH NS przy SP 107

Odwołania, zastrzeżenia, uzupełnienia do listy należy zgłaszać do Komendanta Hufca w ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego rozkazu.


CZUWAJ !

Komendant Hufca
hm Aleksander Sroka


Poznań, 29 października 2003 r.