ROZKAZ L 7/2001

"Człowiek jest wart tyle ile może dać innym..."

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy uczestniczyli w zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci z terenów objętych powodzią.
Dziękuję za wrażliwość, okazaną pomoc i poniesiony trud.

p.o. Komendant Hufca
hm Aleksander Sroka3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne.
3.2.1. Powołuję na okres próbny Środowiskową Gromadę Zuchową "Brykające Tygryski".
3.2.2. Rozwiązania
Rozwiązuję jednostki organizacyjne Hufca:
w Szczepie Rokietnica: w Szczepie Kiekrz: 3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowych: 3.3.2. Mianuję drużynowych: Na wniosek Drużynowych podaję do wiadomości, że w drużynach zostali mianowani następujący instruktorzy: 5. Szczepy i inne związki drużyn.
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i innych związkach drużyn.
5.3.1. Zwolnienia 5.3.2. Mianowania 7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
7.1.1 Zwolnienia Komendantów obozów:
Dziękuję wszystkim instruktorom, funkcyjnym oraz osobom wspierającym ruch harcerski za przygotowanie i przeprowadzenie akcji letniej 2001. Jednocześnie po wypełnieniu zadań organizacyjnych oraz rozliczeniu finansowym placówek obozowych zwalniam z funkcji komendantów harcerskiej Akcji Letniej Hufca ZHP Poznań - Jeżyce mianowanych rozkazem L5/2001 z dn. 22 czerwca 2001r: 8. Mianowania instruktorów.
8.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza
8.4.1. Na wniosek Komisji Stopni instruktorskich z dnia 13.09.2001 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza druhnie/druhowi: 11. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków.
11.1. Urlopowanie.
11.1.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 01 września 2001 roku urlopuję na okres jednego roku pwd Macieja Milczyńskiego.

CZUWAJ!

Z-ca Komendanta Hufca
hm Aleksander Sroka


Poznań, 14 września 2001 r.