Poznań, dnia 27 września 2010 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

Rozkaz    L 5/2010

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca.

2.1.1. Z dniem 1 września 2010 r. zwalniam dh. hm. Romana Banaszaka z funkcji zastępcy przewodniczącego Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.
Dh. Romanowi dziękuję za długoletnią pracę w komisji oraz życzę satysfakcji w dalszej służbie instruktorskiej.

2.2. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.

2.2.1. Rozwiązuję z dniem 27 września 2010 roku Komendę Kursu Zastępowych, organizowanego przez Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej, w składzie:

 

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
Po wypełnieniu zadań organizacyjnych oraz rozliczeniu finansowym zwalniam z funkcji komendanta obozu d rużyny NS w Łebie, w terminie 02.08-12.08.2010r. dh. hm. Iwonę Boratyńską.

 

7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 09.09.20010 r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Janowi Bartz - opiekun próby - dh phm. Agata Wojdecka.

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 12.11.2009 r. przyjmuję w poczet instruktorów ZHP dh.dh.:

7.5.2. Z dniem 3.07.2010 r. przyjmuję w poczet instruktorów ZHP dh.dh.:

7.5.3. Z dniem 18.07.2010 r. przyjmuję w poczet instruktorów ZHP

7.5.4. Z dniem 31.07.2010 r. przyjmuję w poczet instruktorów ZHP

 

13. Inne.
13.1. Po ukończeniu kursu Zastępowych organizowanego przez Zespół Kadry Kształcącej Hufca kwalifikacje zastępowego uzyskali:

Lp.

Imię i nazwisko

1 Agnieszka Rusin
2 Aleksandra Kubiak
3 Anita Szymańska
4 Dominika Skoczylas
5 Olga Krupska
6 Justyna Wilczyńska
7 Antonina Bielicka
8 Julia Rybak
9 Aleksander Górny
10 Tomasz Jurstch
11 Jakub Skarupa
12 Jacek Jażdżyński
13 Anna Kettner
14 Natalia Brońska
15 Anna Kafarska
16 Mikołaj Kawka
17 Mateusz Szternel
18 Agata Tomaszek
19 Julia Czajewicz

C Z U W A J !