Poznań, dnia 28 września 2009 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 6/2009

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi L 9/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r.

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, że szkolenie dla członków Hufcowych KSI organizowane przez Chorągwianą KSI oraz Chorągwianą Szkołę Instruktorską w dniu 16.05.2009 roku ukończyli:

hm. Jarosław Rura

2. Hufiec.
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca.

2.1.1. Z dniem 1 września 2009 r. zwalniam dh. phm. Emilię Wieczorek z funkcji instruktorki d.s. wędrowniczych.

2.2. Mianowania w komendzie hufca.

2.2.1. Z dniem 30 września 2009 r. powołuję do składu Komisji Stopni Instruktorskich - dh. hm. Joannę Gonię oraz dh. phm. Krzysztofa Stankowskiego.

 

3. Drużyny.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.

3.3.1. Zwolnienie drużynowej.
Z dniem 7 sierpnia 2009 r. zwalniam z funkcji drużynowej 62 Jeżyckiej Gromady Zuchowej "Leśna Brać" dh pwd. Agatę Wojdecką.

3.3.1. Mianowanie drużynowej.
Z dniem 7 sierpnia 2009 r. mianuje drużynową 62 Jeżyckiej Gromady Zuchowej "Leśna Brać" dh pwd Annę Chmielewską.

 

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa.
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów.

Po wypełnieniu zadań organizacyjnych oraz rozliczeniu finansowym zwalniam z funkcji komendanta obozu Drużyny NS w Ochotnicy Górnej, w terminie 31.07 - 11.08.2009 r. - dh. hm. Iwonę Boratyńską.

 

8. Zaliczenie służby instruktorskiej.

8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2008/2009 następującym druhnom i druhom:

Lp. Imię i nazwisko Stopień instruktorski Przydział
1 Balant Mariola Phm instruktor Komendy Hufca
2 Banaszak Roman Hm Szczepowy, drużynowy 43 PDH Honker, członek KSI hufca, członek Komendy Hufca
3 Boratyńska Iwona Hm Drużynowa 109 Wielopoziomowej DH w Kiekrzu
4 Chmielewska Anna Pwd Drużynowa 62 JGZ "Leśna Brać"
5 Czachowski Roman Pwd kwatermistrz szczepu 23/71
6 Dubisz Ryszard Phm Członek Komisji Historycznej Hufca
7 Gonia Joanna Hm Drużynowa 23 JGZ "Pogodynki" , z-ca komendanta hufca d. programowych, z-ca przewodniczącą HZKK
8 Jankowski Mieczysław Pwd Z-ca Przewodniczącego. Kręgu Seniorów
9 Kaczmarek Agnieszka Pwd Drużynowa 71 JGZ "Bractwo Zielonej Przygody"
10 Kasprowiak Agnieszka Pwd z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca
11 Kaszyński Słwomir Hm Komendantem Bazy Obozowej
12 Kosicka Mirosława Phm Skarbnik Hufca
13 Kuczyński Łukasz Phm Drużynowy 57 JGZ
14 Kudliński Stanisław Hm Członek Komisji Historycznej Hufca
15 Kujaczyński Tomasz Hm członek Komendy Hufca
16 Kurek Marta Pwd Przyboczna 71 JGZ
17 Kozłowska Klementyna Pwd Drużynowa 22 PDH "Lupus"
18 Miętkowska Izabela Pwd członek Komendy Hufca
19 Nowak Tadeusz Hm Członek Sądu Harcerskiego Hufca
20 Olejniczak Bogusław Phm Członek Komisji Historycznej Hufca
21 Owczarzak Beata Hm Przewodnicząca. Hufcowej KSI
22 Pawuła Zbigniew Phm Drużynowy II Kręgu Seniorów im T. Kościuszki
23 Pietrzak Joanna Pwd Drużynowa PDH NS przy SP 107
24 Przybylak Anna Pwd Przyboczna 71 JGZ
25 Przybylak Marcin Phm Członek Komisji Rewizyjnej Hufca
26 Sajewski Marcin Pwd Drużynowy 234 PDH "Tarpany"
27 Sekula Emilia Hm z-ca przewodniczącego Sądu Harcerskiego Hufca
28 Siwiński Maciej Hm Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca, Instruktorem Komendy Hufca - Webmaster
29 Skarupa Krzysztof Pwd Drużynowy 88 PDH "Tygrysy" / Drużynowy 60 PDH "Łosie", Członek Komisji Rewizyjnej Hufca
30 Smól - Bor Halina Hm Drużynowa Kręgu Seniorów, Przewodniczącą Wielkopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów
31 Sołtowska Marlena Phm Przewodnicząca KIS "Dziupla"
32 Sroka Aleksander Hm Z-ca. Komendanta Hufca
33 Sroka Barbara Phm Przewodnicząca. Hufcowej ZKK
34 Stankowski Krzysztof Phm Drużynowy 7 PDH "Herkules",
35 Starosta Agata Phm Drużynowa 89 JGZ "Wesołe Krasnale", Członek Komisji Rewizyjnej Hufca
36 Trzaska Marek Pwd Przyboczny 233 PDH "Contrast"
37 Trzeciak Joanna Phm Drużynowa 232 PHD "Zawrat" Szczepowa Szczepu 23/71, członek Komendy Hufca
38 Walczak Janusz Phm Komendant . Szczepu 7, Drużynowym 233 PDH "Contrast, członek Komendy Hufca
39 Walczak Robert Phm Szef zespołu kwatermistrzowskiego hufca
40 Wieczorek Emilia Phm Instruktor Komendy Hufca d.s. wędrowniczych
41 Wojdecka Agata Pwd Z-ca komendanta Szczepu 62, Członek Komisji Rewizyjnej Hufca
42 Wons Elżbieta Hm Przewodnicząca Sądu Harcerskiego Hufca
43 Zaran Bogdan Phm Przewodniczący Komisji Historycznej Hufca, członek Komendy Hufca
44 Zdunek Marlena Pwd Drużynowa drużyny NS "Pro Futuro"
45 Zubielik Ewa Pwd Drużynowa 51 PDH "Falco"

 

13. Inne.

13.3. Podaję do informacji wykaz instruktorów z podaniem przydziału służbowego i pełnionych przez nich funkcji w roku harcerskim 2009/2010.

Lp. Imię i nazwisko Stopień instruktorski Przydział
1 Balant Mariola Phm instruktor Komendy Hufca
2 Banaszak Roman Hm Szczepowy, drużynowy 43 PDH Honker, członek KSI hufca, członek Komendy Hufca
3 Boratyńska Iwona Hm Drużynowa 109 Wielopoziomowej DH w Kiekrzu
4 Chmielewska Anna Pwd Drużynowa 62 JGZ "Leśna Brać"
5 Czachowski Roman Pwd kwatermistrz szczepu 23/71
6 Dubisz Ryszard Phm Członek Komisji Historycznej Hufca
7 Gonia Joanna Hm Drużynowa 23 JGZ "Pogodynki" , z-ca komendanta hufca d. programowych, z-ca przewodniczącą HZKK
8 Jankowski Mieczysław Pwd Z-ca Przewodniczącego. Kręgu Seniorów
9 Kaczmarek Agnieszka Pwd Drużynowa 71 JGZ "Bractwo Zielonej Przygody"
10 Kasprowiak Agnieszka Pwd z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca
11 Kaszyński Słwomir Hm Komendantem Bazy Obozowej
12 Kosicka Mirosława Phm Skarbnik Hufca
13 Kuczyński Łukasz Phm Drużynowy 57 JGZ
14 Kujaczyński Tomasz Hm członek Komendy Hufca
15 Kurek Marta Pwd Przyboczna 71 JGZ
16 Kozłowska Klementyna Pwd Drużynowa 22 PDH "Lupus"
17 Lindecki Lech Hm Komendant Hufca
18 Miętkowska Izabela Pwd członek Komendy Hufca
19 Nowak Tadeusz Hm Członek Sądu Harcerskiego Hufca
20 Olejniczak Bogusław Phm Członek Komisji Historycznej Hufca
21 Owczarzak Beata Hm Przewodnicząca. Hufcowej KSI
22 Pawuła Zbigniew Phm Drużynowy II Kręgu Seniorów im T. Kościuszki
23 Pietrzak Joanna Pwd Drużynowa PDH NS przy SP 107
24 Przybylak Anna Pwd Przyboczna 71 JGZ
25 Przybylak Marcin Phm Członek Komisji Rewizyjnej Hufca
26 Sajewski Marcin Pwd Drużynowy 234 PDH "Tarpany"
27 Sekula Emilia Hm z-ca przewodniczącego Sądu Harcerskiego Hufca
28 Siwiński Maciej Hm Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca, Instruktorem Komendy Hufca - Webmaster
29 Skarupa Krzysztof Pwd Drużynowy 88 PDH "Tygrysy" / Drużynowy 60 PDH "Łosie", Członek Komisji Rewizyjnej Hufca
30 Smól - Bor Halina Hm Drużynowa Kręgu Seniorów, Przewodniczącą Wielkopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów
31 Sołtowska Marlena Phm Przewodnicząca KIS "Dziupla"
32 Sroka Aleksander Hm Z-ca. Komendanta Hufca
33 Sroka Barbara Phm Przewodnicząca. Hufcowej ZKK
34 Stankowski Krzysztof Phm Drużynowy 7 PDH "Herkules",
35 Starosta Agata Phm Drużynowa 89 JGZ "Wesołe Krasnale", Członek Komisji Rewizyjnej Hufca
36 Trzaska Marek Pwd Przyboczny 233 PDH "Contrast"
37 Trzeciak Joanna Phm Drużynowa 232 PHD "Zawrat", Szczepowa Szczepu 23/71, członek Komendy Hufca
38 Walczak Janusz Phm Komendant Szczepu 7, Drużynowy 233 PDH "Contrast, członek Komendy Hufca
39 Walczak Robert Phm Szef zespołu kwatermistrzowskiego hufca
40 Wojdecka Agata Pwd Z-ca komendanta Szczepu 62, Członek Komisji Rewizyjnej Hufca
41 Wons Elżbieta Hm Przewodnicząca Sądu Harcerskiego Hufca
42 Zaran Bogdan Phm Przewodniczący Komisji Historycznej Hufca, członek Komendy Hufca
43 Zdunek Marlena Pwd Drużynowa drużyny NS "Pro Futuro"
44 Zubielik Ewa Pwd Drużynowa 51 PDH "Falco"

 

13.4. Podaję do informacji wykaz jednostek organizacyjnych Hufca.

  Szczep 23/71 "TURWIA" im D. Chłapowskiego

 1. 232 PDH "Zawrat"
 2. 23 JGZ "Pogodynki"
 3. 71 JGZ "Bractwo zielonej przygody"
 4. 4234 PDH "Tarpany"
 5. Szczep ZHP 7 im. Bolesława Chrobrego

 6. 60 PDH "Ło-sie"
 7. 7 JGZ "Sowi Naród"
 8. 89 JGZ "Wesołe Krasnale"
 9. 233 PDH "Contrast"
 10. 88 PDH "Tygrysy"
 11. Szczep 62

 12. 51 PDH "Falco"
 13. 7 PDH "Herkules"
 14. 62 JGZ "Leśna Brać"
 15. Szczep ZSE

 16. 43 PDH "Honker"
 17. 22 PDH "Lupus"
 18. 57 JGZ "Poszukiwacze Przygód"
 19. 109 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska NS
 20. PDH NS "Słoneczna gromada" przy SP 107
 21. Harcerski Krąg Seniorów
 22. II Harcerski Krąg Seniorów im. T. Kościuszki
 23. Krąg Instruktorów i Starszyzny "Dziupla"
 24. Komisja Historyczna Hufca
 25. Drużyna NS "Pro Futuro"

 

C Z U W A J !