Poznań, dnia 26 czerwca 2008 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 6/2008

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości, że w dniach od 28 czerwca do 26 lipca 2008 roku w Łowyniu odbywać się będzie Zgrupowanie Obozów Hufca ZHP Poznań - Jeżyce. Komendant Zgrupowania - hm. Lech Lindecki.

 

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

6.1.1 Po zatwierdzeniu dokumentacji finansowej i programowej zezwalam na organizację w czasie Akcji Letniej 2008 obozów i mianuję komendantów:

 

C Z U W A J !