Poznań, dnia 19 czerwca 2006 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 6/2006

 

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 6/2006 z dnia 17 maja 2006 r.

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, że śródroczny kurs kadry kształcącej 2005/06 organizowany przez Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej ukończyli:

 ... 3. phm. Janusz Walczak - Hufiec Poznań Jeżyce

/-/ hm. Jarosław Rura

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 7/2006 z dnia 24 maja 2006 r.

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, że Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, który odbył się w dniu 19 maja 2006 wybrał Radę Chorągwi w składzie:
... hm. Beata Owczarzak - sekretarz

1.2.2. Informuję, że Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, który odbył się w dniu 19 maja 2006 wybrał Komendę Chorągwi w składzie:
... phm. Maciej Chmielewski - zastępca komendanta, szef biura

1.2.3. Informuję, że Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, który odbył się w dniu 19 maja 2006 wybrał Komisje Rewizyjną Chorągwi w składzie:
... phm. Janusz Walczak - wiceprzewodniczący

1.2.3. Informuję, że Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, który odbył się w dniu 19 maja 2006 wybrał Sąd Harcerski Chorągwi w składzie:
... hm. Tomasz Kujaczyński - wiceprzewodniczący

/-/ hm. Jarosław Rura

 

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Po ukończeniu kursu drużynowych organizowanego przez Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej kwalifikacje do prowadzenia drużyn, uzyskali:

  1. Anna Chmielewska - drużynowa gromady zuchowej
  2. Agata Kraśniewska - drużynowa gromady zuchowej
  3. Szymon Koszyczarek - drużynowy drużyny harcerskiej
  4. Anna Michniewicz - drużynowa gromady zuchowej
  5. Magdalena Pokrywka - drużynowa gromady zuchowej
  6. Ewa Zubielik - drużynowa drużyny harcerskiej

 

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.

2.3.1. Rozwiązuję z dniem 19 czerwca 2006 roku Komendę Kursu Drużynowych organizowanego przez Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej w składzie:

Dziękuję za zorganizowanie kursu. Składam także podziękowanie instruktorom prowadzącym zajęcia na kursie.

 

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

6.1.1 Po zatwierdzeniu dokumentacji finansowej i programowej zezwalam na organizację w czasie Akcji Letniej 2006 obozu i mianuję komendanta:

 

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody.

12.1. Serdecznie dziękuję druhnie Izabeli Miętkowskiej oraz Komisji Historycznej Hufca za wkład włożony w przygotowanie i przeprowadzenie "Ogniska Pokoleń".

 

13. Inne

13.1. Na wniosek Drużynowej 23 JGZ "Pogodynki" podaję do wiadomości, że w gromadzie zostały mianowane przyboczne:

13.2. Informuję, że w trakcie lata organizowane jest zgrupowanie obozów Hufca ZHP Poznań-Jeżyce, w Łowyniu, w terminie 01.07-29.07.2006 r. - komendant hm. Aleksander Sroka

 

14. Sprostowania.
Informuję, że w rozkazie L5/2006 z dnia 16 kwietnia 2006 roku błędnie podano w pkt. 7. Mianowania instruktorów.

Było:

7.2. Otwarcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 06.kwietnia 2006 r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh Ryszardowi Dubiszowi i mianuję opiekunem próby hm. Romana Banaszaka.

Powinno być:

7.4. Otwarcie prób na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.4.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 06.kwietnia 2006 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza dh Ryszardowi Dubiszowi i mianuję opiekunem próby hm. Romana Banaszaka.

Było:

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.3.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni instruktorskich z dnia 6 kwietnia 2006 roku zamykam próbę na stopień podharcmistrza i przyznaję stopień pwd Bogdanowi Zaranowi.

Powinno być:

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.3.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni instruktorskich z dnia 6 kwietnia 2006 roku zamykam próbę na stopień podharcmistrza i przyznaję stopień phm Bogdanowi Zaranowi.

C Z U W A J !