Poznań, dnia 20 października 2005 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 6/2005

 

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 10/2005 z dnia 22 września 2005 r.
9. Zaliczenie służby instruktorskiej
Podaję do wiadomości decyzję o zaliczeniu służby instruktorskiej za rok harcerski 2004/2005 następującym druhnom i druhom:

  hm. Aleksander SROKA


                                  hm. Jarosław Rura

-----------------------------------------

1.	Zarządzenia i informacje.
1.2.	Informacje.
1.2.2.Podaję do wiadomości termin spotkania Hufcowej Komisja Stopni Instruktorskich i Kształcenia:
- 24 listopada 2005 r. godz. 18 00
-  8 grudnia 2005 r. godz. 18 00
- 18 stycznia 2006 r. godz. 18 00

8. Zaliczenie służby instruktorskiej.
8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2004/2005 następującym druhnom 
i druhom: 


Lp.	
Imię i nazwisko	Stopień instruktorski	Przydział
1.		Banaszak Roman	Hm	Szczepowy, drużynowy 43 PDH Honker, członek komisji stopni instruktorskich i kształcenia hufca, zastępca komendanta hufca
2.		Bartkowiak Beata	Pwd	Drużynowa 7 JGZ "Sowi Naród" , Komendant Szczepu , Członek komisji Rewizyjnej Hufca
3.		Błażejczyk Magdalena		Drużynowa 88 PDH "Tygrysy"
4.		Boratyńska Iwona 	Phm	Drużynowa JGZ NS w Kiekrzu "Wesołe Promyczki" 
5.		Borowski Augustyn 	Pwd	Kapelmistrz Orkiestry Hufca 
6.		Budny Aleksandra		Drużynowa 57 PDH
7.		Chlebowicz Damian 		Drużynowy 233 PDH "Contrast" 
8.		Chmielewski Maciej	Phm	Przyboczny 43 PDH "Honker" , z-ca komendanta KCH, szef biura KCH 
9.		Czachowski Roman	Wywiadowca	kwatermistrz szczepu 23/71
10.		Dubisz Ryszard		Członek Komisji Historycznej Hufca
11.		Duczmal Katarzyna		Drużynowa DH NS w Kiekrzu 
12.		Gens Kamila	Pwd	Drużynowa 77 PDH "Vagabi"
13.		Gonia Joanna 	Phm	Drużynowa 23 JGZ "Pogodynki" 
14.		Gorzejewski Przemysław 	Phm	Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca, przyboczny 57 JGZ
15.		Kaczmarek Agnieszka 	Samarytanka	Drużynowa 71 JGZ "Bractwo Zielonej Przygody"
16.		Kamińska Anna 	Pwd	Drużynowa 22 JGZ "Wesołe Włóczykije" 
17.		Konys Eugeniusz	Ćwik	Drużynowy Orkiestry Hufca 
18.		Kosicka Mirosława	Phm	Członek Komendy Hufca - Skarbnik Hufca
19.		Kuczyński Łukasz	Pwd	Drużynowy 57 JGZ 
20.		Kudliński Stanisław	Hm	Członek Komisji Historycznej Hufca 
21.		Kujaczyński Tomasz	Hm	Drużynowy 7 PDH "Herkules", z-ca kom. Hufca, Drużynowym Drużyny Reprezentacyjnej Chorągwi
22.		Kuntze Jarosław	Hm	Przewodniczący Sądu Harcerskiego Hufca
23.		Lindecki Lech	Hm 	Członek Sądu Harcerskiego Hufca
24.		Matella Hanna	Pwd	Kwatermistrz Szczepu NS w Kiekrzu
25.		Michalska Klementyna	Pwd	Drużynowa 22 PDH "Lupus" 
26.		Miętkowska Izabela	Pwd	Drużynowa 51 PDH "Falco"
27.		Miśko Wiesław	Hm	Szczepowy Szczepu NS w Kiekrzu 
28.		Nowak Małgorzata 	Pwd	Drużynowa 70 JGZ "Brykające Tygryski" 
29.		Olejniczak Bogusław	Phm	Członek Komisji Historycznej Hufca
30.		Owczarzak Beata	Hm	Członek Komendy Hufca, Przewodnicząca. KSI, z-ca komendanta KCH ds. organizacyjnych, członek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich
31.		Pawuła Zbigniew	Phm	Drużynowy II Kręgu Seniorów im T. Kościuszki
32.		Promiński Przemysław	Phm	Drużynowy 231 PDH "Virtus" 
33.		Ragan Augustyn	Phm	Drużynowy 43 DH w Rokietnicy 
34.		Siwiński Maciej 	Phm	Przyboczny 43 PDH "Honker" , rzecznik prasowy KCH 
35.		Skarupa Kinga	Pwd	Drużynowa 60 PDH "Ło-sie" 
36.		Smól - Bor Halina	Hm	Drużynowa Kręgu Seniorów, Przewodniczącą Wielkopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów
37.		Sroka Aleksander	Hm	Komendant Hufca 
38.		Sroka Barbara	Phm	Z-ca. Kom. Szczepu 23/71
39.		Stankowski Krzysztof	Pwd/HO	Szczepowy Szczepu 62
40.		Starosta Agata 	pwd	Drużynowa 89 JGZ "Wesołe Krasnale"
41.		Szczygieł Agata 	Pwd	Drużynowa 62 JGZ "Leśna Brać" 
42.		Szynklewski Władysław	Hm 	Członek Komisji Historycznej Hufca 
43.		Trzeciak Joanna 	Phm	Drużynowa 232 PHD "Zawrat" Szczepowa Szczepu 23/71, Członek komisji Rewizyjnej Hufca.
44.		Walczak Janusz	Phm	Z-ca Kom. Szczepu 23/71 
45.		Walczak Robert	Phm	Szef zespołu kwatermistrzowskiego hufca
46.		Wons Elżbieta	hm	Członek Sądu Harcerskiego Hufca
47.		Zaran Bogdan	pwd	Przewodniczący Komisji Historycznej Hufca 
48.		Zielińska Jadwiga	Hm	Drużynowa PDH NS przy SP 107 

13. Inne.
13.1 Na podstawie § 12 pkt. 2 Zasad działania Harcerskiej Szkoły Ratownictwa 
    przyznaję odznakę "Ratownika ZHP" następującym druhnom i druhom:
-	pionierce Aleksandrze Radomskiej
-	młodzikowi Marcinowi Sajewskiemu
C Z U W A J  !


C Z U W A J !