ROZKAZ L6/2004
Rozpoczął się nowy rok harcerski 2004/2005.
Wszystkim zuchom, harcerkom, harcerzom, instruktorkom, instruktorom życzę, aby rozpoczynający się rok harcerski dostarczył wielu wrażeń, przygód oraz nowych doświadczeń.
Instruktorkom, instruktorom życzę wiele zadowolenia z pracy wychowawczej i samozaparcia w wypełnianiu podjętych obowiązków.

1. Zarządzenia i informacje.
1.2. Informacje.
1.2.1. Informuję, że w roku harcerskim 2004/2005 każdego miesiąca w pierwszy czwartek o godz. 18.00 w siedzibie Hufca Pń - Jeżyce ul. Widna 3 odbywać się będą Zbiórki Instruktorskie dla instruktorów hufca, drużynowych i przybocznych gromad zuchowych i drużyn harcerskich.
1.2.2.Podaję do wiadomości termin spotkania Hufcowej Komisja Stopni Instruktorskich i Kształcenia:
- 14 października 2004 r. godz. 18.00
- 18 listopada 2004 r. godz. 18.00
- 9 grudnia 2004 r. godz. 18.00
- 13 stycznia 2005 r. godz. 18.00
1.2.3. Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca ZHP Poznań - Jeżyce na posiedzeniu w dniu 8 maja 2003 roku zatwierdziła Regulamin działania Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia.

2. Hufiec
2.5. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji komend kursów
2.5.1.Powołuję Komisję Inwentaryzacyjno - Kasacyjną w składzie:
- hm. Roman Banaszak
- phm Robert Walczak
- dh Roman Czachowski
2.5.2. Z dniem 1 września zwalniam phm Przybylak Agatę z pełnionej funkcji członka Komisji Historycznej Hufca, mianowaną rozkazem L 5/2002.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne.
3.2.2. Powołuję jednostki organizacyjne Hufca.
- Hufiec
Po pozytywnym zakończeniu okresu próbnego powołuję II Harcerski Krąg Seniorów im. Tadeusza Kościuszki.
- Szczep ZSE
Drużynę harcerską na okres próbny przy Szkole Podstawowej nr 70.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1. Mianuję drużynowych:
- Drużynowy II Kręgu Seniorów im T. Kościuszki - phm Zbigniew Pawuła
- Drużynowy PDH na próbie przy SP 70 - dh Bartek Kurek
- Drużynowa 234 PDH "Wawer" - dh Marta Marcinkowska, opiekun phm Beata Rosińska
- drużynowa DH NS w Kiekrzu - dh Katarzyna Duczmal
3.3.2 Zwolnienia z funkcji drużynowych.
Zwalniam z funkcji drużynowych:
- Drużynową 234 PDH "Wawer" - phm Beatę Rosińską
- Drużynową 57 PDH - Katarzynę Barańską
- Drużynową DH NS w Kiekrzu - hm Elżbietę Wons

7. Harcerska Akcja Letnia i zimowa
7.1. Zwolnienia komendantów.
Po wypełnieniu zadań organizacyjnych oraz rozliczeniu finansowym placówek obozowych zwalniam z funkcji wszystkich komendantów harcerskiej akcji letniej Hufca ZHP Poznań Jeżyce mianowanych rozkazem L 5/2004 z dn. 24.6.2004 r.
 • I turnus 26.06. - 17.07.2004 r. - komendant hm. Roman Banaszak
 • II turnus 17.07. - 31.07.2004 r. - komendant phm. Janusz Walczk
- Obozu 234 PDH "WAWER" i 45 JGZ "Szalone Zjawy" w Myczkowcach, w terminie:
 • 26.06. - 11.07.2004 r. - komendant phm. Joanna Rosińska.
- Obozu 231 PDH "Virtus" nad jez. Kruklin k.Giżycka w terminie:
 • 31.07. - 20.08.04 - komendant phm. Przemysław Promiński.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Dziękuję wszystkim instruktorom, funkcyjnym oraz osobom wspierającym ruch harcerski za przygotowanie i przeprowadzenie akcji letniej 2004.
Za wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie swych podobozów w trakcie zgrupowania obozów Hufca w Łowyniu udzielam pochwały z wpisem do akt:
- Joannie Trzeciak
- Romanow Czachowskiemu
- Marcinowi Przybylakowi
- Marcie Filipiak
- Maciejowi Bartkowiakowi
- Klementynie Michalskiej
- Piotrowi Pokornemu
- Krzysztofowi Banaszakowi
- Arkadiuszowi Ciepielewskiemu
- Łukaszowi Kuczyńskiemu
- Annie Kamińskiej
- Wandzie Pokornej
- Kindze Skarupa
- Agacie Starosta
- Agnieszce Kaczmarek
- Marcie Kurek
- Annie Przybylak

13. Inne
13.1. Z dniem 01.09.2004 r. powołuję na funkcję Szefa zespołu kwatermistrzowskiego Hufca phm Roberta Walczaka
13.2. Na wniosek Drużynowych podaję do wiadomości, że w drużynach zostali mianowani przyboczni:
- 231 PDH "Virtus": HO Łukasz Kisielewski, wywiadowca Damian Dzwikowski
- Drużyna na próbie przy SP 70: dh Hanna Żurawska
- 22 PDH "Lupus": dh Krzysztof Banaszak
- DH NS w Kiekrzu: hm Elżbieta Wons

13.3. Podaję do informacji wykaz instruktorów z podaniem przydziału służbowego i pełnionych przez nich funkcji w roku harcerskim 2004/2005.
Lp. Imię i nazwisko Stopień instruktorski Przydział
1. Banaszak Krzysztof   Przyboczny 22 PDH “Lupus”
2. Banaszak Roman hm. Szczepowy, drużynowy 43 PDH Honker, członek komisji stopni instruktorskich i kształcenia hufca, zastępca komendanta hufca
3. Bartkowiak Beata pwd. Drużynowa 7 JGZ R=22;Sowi Naród” , Komendant Szczepu, Członek komisji Rewizyjnej Hufca
4. Bartkowiak Maciej   przyboczny 88 PDH „Tygrysy”
5. Błażejczyk Magdalena   przyboczna 88 PDH „Tygrysy”
6. Boratyńska Iwona phm. Drużynowa JGZ NS w Kiekrzu „Wesołe Promyczki”

7. Borowski Augustyn pwd. Kapelmistrz Orkiestry Hufca
8. Budny Aleksandra   Drużynowa 57 PDH
9. Chlebowicz Damian   Drużynowy 233 PDH „Contrast”
10. Chmielewski Maciej

phm. Przyboczny 43 PDH „Honker” , z-ca komendanta KCH, szef biura KCH
11. Chrząstek Weronika   Przyboczna 60 PDH Ło-się
12. Czachowski Roman Wywiadowca, Otwarta pwd Przyboczny 232 PHD „Zawrat”, kwatermistrz szczepu 23/71
13. Dubisz Ryszard   Członek Komisji Historycznej Hufca
14. Duczmal Katarzyna   Drużynowa DH NS w Kiekrzu
15. Filipiak Marta pwd. Drużynowa 88 PDH „Tygrysy”
16. Franciszczak Alicja   przyboczna 7 PDH „Herkules”
17. Gens Kamila Samarytanka, Otwarta pwd Drużynowa 77 PDH „Vagabi”
18. Gonia Joanna phm. Drużynowa 23 JGZ „Pogodynki”
19. Gorzejewski Przemysław phm. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca, przyboczny 57 JGZ
20. Górna Julia Otwarta pwd Przyboczna 23 JGZ „Pogodynki”
21. Graczyk Rafał   przyboczny 51 PDH „Falco”
22. Idźkowiak Anna Samarytanka Przyboczna 7 JGZ „Sowi Naród”
23. Kaczmarek Agnieszka Samarytanka Drużynowa 71 JGZ „Bractwo Zielonej Przygody”
24. Kamińska Anna pwd. Drużynowa 22 JGZ „Wesołe Włóczykije”
25. Kinecki Łukasz   przyboczny 43 DH w Rokietnicy
26. Konys Eugeniusz Ćwik Drużynowy Orkiestry Hufca
27. Kosicka Mirosława phm. Członek Komendy Hufca - Skarbnik Hufca
28. Kotecka Paulina Pwd

Przyboczna JGZ “Leśna Brać”
29. Krystek Julia   Przyboczna 60 PDH „Ło-sie”
30. Kuczyński Łukasz pwd. Drużynowy 57 JGZ
31. Kudliński Stanisław phm. Członek Komisji Historycznej Hufca
32. Kujaczyński Tomasz hm. Drużynowy 7 PDH „Herkules”, z-ca kom. Hufca, Drużynowym Drużyny Reprezentacyjnej Chorągwi
33. Kuntze Jarosław hm. Przewodniczący Sądu Harcerskiego Hufca
34. Kurek Bartek   Drużynowy PDH na próbie przy SP 70
35. Kurek Marta Samarytanka Przyboczna 71 JGZ „Bractwo Zielonej Przygody”
36. Lindecki Lech hm. Członek Sądu Harcerskiego Hufca
37. Marcinkowska Marta   Drużynowa 234 PDH „Wawer”
38. Matella Hanna pwd. Kwatermistrz Szczepu NS w Kiekrzu
39. Michalska Klementyna Wędrowniczka Drużynowa 22 PDH „Lupus”
40. Miętkowska Izabela pwd. Drużynowa 51 PDH „Falco”
41. Miśko Wiesław hm. Szczepowy Szczepu NS w Kiekrzu
42. Nowak Małgorzata pwd. Drużynowa 70 JGZ „Brykające Tygryski”
43. Olejniczak Bogusław phm. Członek Komisji Historycznej Hufca
44. Otrząsek Weronika   Przyboczna 60 PDH ”Ło-sie”
45. Owczarzak Beata hm. Członek Komendy Hufca, Przewodnicząca. KSI, z-ca komendanta KCH ds. organizacyjnych, członek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich
46. Pawuła Zbigniew phm. Drużynowy II Krgu Seniorów im T. Kościuszki
47. Pieprzyk Dorota   Przyboczna 7 PDH ”Herkules”
48. Pokorna Wanda   Przyboczna 22 JGZ „Wesołe włóczykije”
49. Pokorny Piotr pwd. Przyboczny 22 PDH “Lupus”
50. Promiński Przemysław phm. Drużynowy 231 PDH „Virtus”
51. Przybyła Anna   Przyboczna 71 JGZ „Bractwo Zielonej Przygody”
52. Przybylak Marcin ćwik Przyboczny 232 PHD „Zawrat”
53. Radomska Aleksandra tropicielka przyboczna 88 PDH „Tygrysy”
54. Ragan Augustyn phm. Szczepowy Szczepu Rokietnica, Drużynowy 43 DH w Rokietnicy
55. Rosińska Beata phm. Opiekun drużynowej 234 PDH „Wawer”
56. Rosińska Joanna phm. Drużynowa 45 JGZ „Szalone Zjawy”
57. Siwiński Maciej phm. Przyboczny 43 PDH „Honker” , rzecznik prasowy KCH
58. Skarupa Kinga pwd. Drużynowa 60 PDH „Ło-sie”
59. Skarupa Krzysztof   Przyboczny 60 PDH „Ło-sie”
60. Skowron Anna phm. Członek KSI i kształcenia Hufca
61. Smól – Bor Halina hm. Drużynowa Kręgu Seniorów, Przewodniczącą Wielkopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów
62. Sroka Aleksander hm. Komendant Hufca
63. Sroka Barbara phm. Z-ca. Kom. Szczepu 23/71
64. Stankowski Krzysztof Pwd/HO Szczepowy Szczepu 62
65. Starosta Agata pwd. Przyboczna 60 PDH „Ło-sie”
66. Steindel Tomasz   przyboczny 7 PDH „Herkules”
67. Szczygieł Agata Pwd< Drużynowa 62 JGZ “Leśna Brać”
68. Szynklewski Władysław hm. Członek Komisji Historycznej Hufca
69. Trzeciak Joanna phm. Drużynowa 232 PHD „Zawrat” Szczepowa Szczepu 23/71, Członek komisji Rewizyjnej Hufca.
70. Walczak Janusz phm. Z-ca Kom. Szczepu 23/71
71. Walczak Robert phm. Szef zespołu kwatermistrzowskiego hufca
72. Wons Elżbieta hm. Przyboczna DH NS w Kiekrzu
73. Zaran Bogdan pwd. Przewodniczący Komisji Historycznej Hufca
74. Zielińska Jadwiga hm. Drużynowa PDH NS przy SP 107
75. Żurawska Hanna   Przyboczna PDH na próbie przy SP 70


13.4. Podaję do informacji wykaz jednostek organizacyjnych Hufca.
 • Szczep 23/71 "TURWIA" im. Dezyderego Chłapowskiego
  • 23 Jeżycka Gromada Zuchowa "Pogodynki"
  • 45 Jeżycka Gromada Zuchowa "Szalone Zjawy"
  • 71 Gromada Zuchowa "Bractwo Zielonej Przygody"
  • 231 Poznańska Drużyna Harcerska "Virtus"
  • 232 Poznańska Drużyna Harcerska "Zawrat" im. Arkadego Fiedlera
  • 233 Poznańska Drużyna Harcerska "Contrast"
  • 234 Poznańska Drużyna Harcerska "Wawer" im. K. K. Baczyńskiego

 • Szczep ZHP 7 im. Bolesława Chrobrego
  • 7 Jeżycka Gromada Zuchowa "Sowi Naród"
  • 60 Poznańska Drużyna Harcerska "Ło - sie" im. Władysława Łokietka

 • Szczep 62
  • Gromada Zuchowa "Leśna Brać"
  • 51 Poznańska Drużyna Harcerska "Falco"
  • 7 Poznańska Drużyna Harcerska "Herkules"

 • Szczep ZSE
  • 22 Gromada Zuchowa "Wesołe Włóczykije"
  • 70 Jeżycka Gromada Zuchowa "Brykające Tygryski"
  • Jeżycka Gromada Zuchowa przy SP 57
  • 22 Poznańska Drużyna Harcerska "Lupus"
  • Poznańska Drużyna Harcerska przy SP 57
  • Poznańska Drużyna Harcerska na próbie przy SP 70
  • 43 Poznańska Drużyna Harcerska "Honker" im. Zdobywców Monte Cassino

 • 109 Szczep ZHP NS w Kiekrzu im. Floriana Marciniaka
  • 109 Drużyna Harcerska NS Kiekrz
  • Gromada Zuchowa "Wesołe Promyczki"

 • Szczep Rokietnica
  • 43 Drużyna Harcerska "Tropiciele"

 • 88 Poznańska Drużyna Harcerska "Tygrysy"
 • 77 Poznańska Drużyna Harcerska "Vagabi"
 • Poznańska Drużyna Harcerska NS "Słoneczna Gromada" przy SP 107
 • Harcerski Krąg Seniorów
 • II Harcerski Krąg Seniorów im. Tadeusza Kościuszki
 • Orkiestra Hufca
 • Komisja Historyczna

14. Sprostowania.
14.1. Informuję, że w rozkazie L2/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. w punkcie 3.2.3. i 3.3.1. błędnie podano numer drużyny. Było 234 PDH "Contrast", powinno być: 233 PDH "Contrast".

CZUWAJ!

Komendant Hufca
hm Aleksander Sroka


Poznań, 13 września 2004 r.