ROZKAZ L 6/2003
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że 29 października 2003 roku godz. 18.00 w siedzibie Hufca Pń - Jeżyce ul. Widna 3 odbędzie się Konferencja Instruktorska dla instruktorów hufca, drużynowych i przybocznych gromad zuchowych i drużyn harcerskich.
1.2.2.Podaję do wiadomości termin spotkania Hufcowej Komisja Stopni Instruktorskich i Kształcenia:

 • 13.11.2003 godz. 18.00

3. Drużyny.
3.2. Zmiany organizacyjne.
3.2.1. Rozwiązania.
Rozwiązuję jednostki organizacyjne Hufca:

 • 284 Poznańską Drużynę Harcerską "Egida"
 • Harcerski Klub Europejski
  • Szczep 62

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1. Mianuję drużynowych:
 • Szczep ZSE
  • Drużynową 22 PDH "Lupus" dh. Klementynę Michalską
 • Szczep Rokietnica
  • Drużynowego 43 DH - phm. Augustyna Ragana

3.3.2 Zwolnienia z funkcji drużynowych.
Zwalniam z funkcji drużynowych:
 • Drużynową 284 PDH "Egida" - pwd. Monikę Walczak
 • Szczep ZSE
  • Drużynowego 22 PDH "Lupus" - pwd. Piotra Pokornego
 • Szczep Rokietnica
  • Drużynowego 43 Drużyny Harcerskiej dh Bartosza Derecha
   Szczep 62
  • Przewodniczącą Harcerskiego Klubu Europejskiego - dh. Annę Myczko

Na wniosek Drużynowych podaję do wiadomości, że w drużynach zostali mianowani przyboczni:
 • 70 JGZ "Brykające Tygryski" - dh Wiertelak Stanisław
 • 23 JGZ "Pogodynki" - dh Bigius Piotr
 • 22 PDD "Lupus" - pwd. Pokorny Piotr
 • 43 DH - dh Kinecki Łukasz

5. Szczepy i inne związki drużyn.
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i innych związkach drużyn.
5.3.1. Zwolnienia.

 • Szczep Rokietnica
  Zwalniam z funkcji Kwatermistrza Szczepu dh Maternika Adriana

7. Mianowania instruktorów.
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia z dnia 16.10.2003 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień podharcmistrza pwd. Szymonowi Górnemu.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej.
Podaję do wiadomości decyzję o zaliczeniu służby instruktorskiej za rok harcerski 2002/2003 następującym druhnom i druhom:
1. Banaszak Roman - Szczepowy, Drużynowy 43 PDH Honker
2. Barańska Katarzyna - drużynowa 57 PDH
3. Bartkowiak Beata - Drużynowa 36 JGZ"Sowi Naród"
4. Boratyńska Iwona - Drużynowa JG w Kiekrz "Wesołe Promyczki"
5. Borowski Augustyn - Kapelmistrz Orkiestry Hufca
6. Filipiak Marta - Drużynowa 88 PDH Tygrysy
7. Gens Kamila - Drużynowa PDH przy SP 89
8. Głowińska Danuta - Członek Sądu Harcerskiego Hufca
9. Gonia Joanna - Drużynowa 23JGZ "Pogodynki"
10. Gorzejewski Przemysław - Przewodniczący komisji Rewizyjnej Hufca
11. Jarmużek Karina - Drużynowa 71 JGZ "Bractwo Zielonej Przygody"
12. Kamińska Anna - Drużynowa 22 JGZ "Wesołe Włóczykije"
13. Konys Eugeniusz - Drużynowy Orkiestry Hufca
14. Kosicka Mirosława - Członek Komendy Hufca - Skarbnik
15. Kosicki Piotr - Szczepowy Szczepu 7
16. Kuczyński Łukasz - Drużynowy 57 JGZ
17. Kudliński Stanisław - Członek Komisji Historycznej Hufca
18. Kujaczyński Tomasz - Drużynowy 7 PDH Herkules
19. Kuntze Jarosław - Przewodniczący Sądu Harcerskiego Hufca
20. Matela Hanna - Kwatermistrz Szczepu NS w Kiekrzu
21. Miętkowska Izabela - Drużynowa 51 PDH "Falco"
22. Miśko Wiesław - Szczepowy Szczepu NS w Kiekrzu
23. Nowak Małgorzata - Drużynowa 70 JGZ Brykające Tygryski
24. Olejniczak Bogusław - Członek Komisji Historycznej Hufca
25. Owczarzak Beata - Członek Komendy Hufca
26. Pokorny Piotr - Drużynowy 22 PDH "Lupus"
27. Promiński Przemysław - Drużynowy 231 PDH "Virtus"
28. Przybylak Agata - Członek Komisji Historycznej Hufca
29. Ragan Augustyn - Szczepowy Szczepu Rokietnica
30. Rosińska Beata - Drużynowa 234 PDH Wawer
31. Rosińska Joanna - Drużynowa 45 GZ Szalone Zjawy
32. Skowron Anna - Członek Hufcowej Komisja Stopni Instruktorskich
33. Smól - Bor Halina - Komendantka Kręgu Seniorów
34. Sroka Barbara - Z-ca Komendanta Szczepu 23/71
35. Stankowski Krzysztof - Szczepowy Szczepu 62
36. Szczegóła Piotr - Członek Komisji Historycznej Hufca
37. Szczygieł Agata - Drużynowa 62 JGZ "Leśna Brać"
38. Szynklewski Władysław - Członek Komisji Historycznej Hufca
39. Trzeciak Joanna - Drużynowa 232 PDH "Zawrat"
40. Walczak Janusz - Z-ca Szczepowego Szczepu 23/71
41. Wons Elżbieta - Drużynowa DH NS Kiekrz
42. Zaran Bogdan - Przewodniczący Komisji Historycznej Hufca
43. Zielińska Jadwiga - Drużynowa PDH NS przy SP 107

14. Sprostowania.
Informuję, że w rozkazie L5/2003 z dnia 04.09.2003 roku omyłkowo otwarto próbę na stopień przewodnika dh Damianowi Chlebowiczowi. Druha Damiana za zaistniałą sytuację przepraszam.


CZUWAJ !

Komendant Hufca
hm Aleksander Sroka


Poznań, 29 września 2003 r.