ROZKAZ L 6/2001

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 6/2001 z dnia 29 czerwca 2001 r.

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zarządzam podział na rejony i ogłaszam terminy zbiórek wyborczych delegatów na XXXII Zjazd ZHP oraz powołuję pełnomocników dla poszczególnych rejonów:

Poznań-Śródmieście
I Rejon - Hufce:
Poznań-Jeżyce
Poznań-Nowe Miasto
Poznań-Wilda
Oborniki
Szamotuły
Czerwonak
Kórnik
Gniezno
Września
Środa Wielkopolska
Nowy Tomyśl
Grodzisk
Komenda Chorągwi
Rejon wybiera 6 delegatów.
Termin: 16 września 2001 roku.
Pełnomocnik: hm. Beata Owczarzak

2. Hufce
2.5. Wybór komendantów hufców
2.5.1. Z powodu śmierci hm. Jacka Olejniczaka, powierzam obowiązki Komendanta Hufca ZHP Poznań - Jeżyce hm. Aleksandrowi SROCE.

hm. Jarosław Rura

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 7/2001 z dnia 30 lipca 2001 r.

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 5/2001 z dnia 20 maja 2001 r.

9. Odznaczenia
9.2. Odznaczenia harcerskie
Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącej ZHP w sprawie odznaczenia Złotym i Srebrnym Krzyżem "Za Zasługi dla ZHP"
9.2.1. Złoty Krzyż "Za Zasługi dla ZHP" otrzymują:
Chorągiew Wielkopolska ZHP
  • hm. Jacek Olejniczak - pośmiertnie
9.2.2. Srebrny Krzyż "Za Zasługi dla ZHP" otrzymują:
Chorągiew Wielkopolska ZHP
  • hm. Tomasz Kujaczyński
hm. Jarosław Rura

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 8/2001 z dnia 16 sierpnia 2001 r.

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Ogłoszenie list uczestników zbiórek wyborczych.
Zgodnie z Uchwałą Rady Naczelnej ZHP nr 40 z 3 marca 2001 r. w sprawie zmian w Ordynacji Wyborczej Związku Harcerstwa Polskiego podaję do wiadomości listy uczestników zbiórek wyborczych - posiadających czynne prawo wyborcze.

I Rejon
Hufiec Poznań - Jeżyce

hm. Beata Owczarzakpwd. Beata Bartkowiak
phm. Mirosława Kosickahm. Tomasz Kujaczyński
hm. Jarosław Kuntzepwd. Krzysztof Stankowski
hm. Tadeusz Basińskiphm. Magda Grzybowska
pwd. Barbara Goderskadh. Anna Fiedorowicz
pwd. Bogusław Zaranpwd. Agata Szczygieł
phm. Barbara Srokahm. Roman Banaszak
pwd. Hanna Matelaphm. Przemysław Gorzejewski
hm. Danuta Głowińskaphm. Paweł Wojtczak
pwd. Agata Przybylakdh. Piotr Pokorny
dh. Magdalena Adamczakpwd. Anna Jaworowicz
phm. Karina Jarmużekdh. Anna Marciniak
phm. Janusz Walczakhm. Wiesław Miśko
pwd. Przemysław Promińskipwd. Anna Morkowska
hm. Aleksander Srokapwd. Maciej Milczyński
phm. Joanna Trzeciakhm. Elżbieta Wons
pwd. Łukasz Turekpwd. Joanna Dworzyńska
pwd. Beata Rosińskapwd. Monika Walczak
pwd. Joanna Marcinkowskaphm. Halina Smól-Bór
phm. Mariusz Leńczukćwik Eugeniusz Konys
phm. Augustyn Raganpwd. Augustyn Borowski
ćwik Adrian Maternikpwd. Edyta Hącia
dh. Bartosz Derechpwd. Szymon Górny
dh. Katarzyna Zielanockadh. Jadwiga Zielińska
pwd. Piotr Kosicki

hm. Jarosław Rura

Rozpoczął się kolejny rok harcerski.
Wszystkim zuchom, harcerkom, harcerzom, instruktorkom , instruktorom życzę aby rozpoczynający się rok harcerski 2001/2002 dostarczył wielu wrażeń, przygód oraz nowych doświadczeń.
Instruktorkom , instruktorom życzę wiele zadowolenia z pracy wychowawczej i samozaparcia w wypełnianiu podjętych obowiązków.

Czuwaj!

p.o. Komendant Hufca
hm Aleksander Sroka


Poznań, 30 sierpnia 2001 r.