Poznań, dnia 31 sierpnia 2009 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 5/2009

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 8/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r.

14. Sprostowania

14.1. W rozkazie L. 7/2009 z dnia 27 maja 2009 r. w punkcie 11.1. nie podano wszystkich Odznaczonych Srebrnym Krzyżem "Za Zasługi dla ZHP". Prostuję pomyłkę i uzupełniam ww. punkt:

Chorągiew Wielkopolska ZHP

Serdecznie przepraszam za pominięcie nazwisk Druhen i Druhów.

hm. Małgorzata Sinica

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi L 8/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, że warsztaty dla opiekunów prób (LAS 2008) organizowane przez Chorągwianą KSI oraz Chorągwianą Szkołę Instruktorską ukończyli:

1.2.9. Informuję, że kurs kierownika placówki akcji letniej (06.06.2009) ukończyli:

  1. Emilia Wieczorek - Hufiec Poznań-Jeżyce
  2. Agata Starosta - Hufiec Poznań-Jeżyce
  3. Krzysztof Stankowski - Hufiec Poznań-Jeżyce

3. Chorągiew
3.1. Podanie do wiadomości wyników wyborów

3.1.1. Podaję do wiadomości, że w wyniku zbiórek wyborczych delegatami na XXXVI Zjazd ZHP wybrani zostali:

hm. Jarosław Rura

Zakończyły się wakacje. W nadchodzącym roku harcerskim 2009/2010 życzę Wam Druhny i Druhowie satysfakcji z pracy wychowawczej, samozaparcia w wypełnianiu podjętych obowiązków oraz zadowolenia w życiu osobistym.

Komendant Hufca ZHP
Poznań - Jeżyce

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

Po wypełnieniu zadań organizacyjnych oraz rozliczeniu finansowym zwalniam z funkcji komendantów obozów:

 

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem 6.08.2009 r. przyjmuję dh.dh. pwd. Annę Chmielewską i pwd. Ewę Zubielik w poczet instruktorek ZHP.

7.5.2. Z dniem 8.08.2009 r. przyjmuję dh. pwd. Marka Trzaskę w poczet instruktorów ZHP.

 

13. Inne

13.1. Na wniosek Kierownika Inspektoratu Ratownictwa Medycznego Chorągwi Wlkp. ZHP przyznaję Odznakę "Ratownik ZHP" dh. Michalinie Radomskiej z 88 PDH "Tygrysy".

13.2. Na wniosek Komendanta Szczepu 62 informuję, że Rozkazem L.12/2009 dokonano w szczepie następujących zmian:

 

C Z U W A J !