Poznań, dnia 16 czerwca 2008 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 5/2008

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 4/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r.

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje

1.2.3. Informuję, że kurs dla zastępców komendanta hufca ds. organizacyjnych przeprowadzony przez Chorągwianą Szkołę Instruktorską "Szkoła Wodzów" w dniach 14-16.03 i 18-20.04.2008 r. ukończyli i otrzymali zaświadczenie:

...

hm. Lech LINDECKI 2008/KH/27 Hufiec Poznań-Jeżyce

5. Mianowania instruktorów
5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18 kwietnia 2008 roku otwieram próbę na stopień harcmistrzyni (zadania do realizacji od dnia 01.09.2007 r.):

- phm. Joanna TRZECIAK - Hufiec Poznań Jeżyce

opiekun hm. Aleksander Sroka,

/-/ hm. Jarosław Rura

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Powołuję na okres próbny do dnia 30 października 2008 r. gromadę zuchową przy Szkole Podstawowej Nr 28 w Poznaniu (Kiekrz).

3.2.2. Powołuję na okres próbny do dnia 30 października 2008 r. wielopoziomową drużynę harcerską przy Szkole Podstawowej Nr 28 oraz Gimnazjum Nr 67 w Poznaniu (Kiekrz).

3.3.Zwolnienia i mianowania drużynowych.

3.3.1. Mianuję dh hm Elżbietę Wons drużynową drużyny harcerskiej, w okresie próby, w Kiekrzu.

3.3.2. Mianuję dh pwd Agnieszkę Kasprowiak drużynową gromady zuchowej, w okresie próby, w Kiekrzu.

3.3.3. Zwalniam z funkcji drużynowej 60 PDH "Łosie" dh pwd Weronikę Otrząsek.

3.3.4. Mianuję drużynowym 60 PDH "Łosie" dh pwd Krzysztofa Skarupę. Drużynę przyjąć do dnia 12 maja b.r.

 

7. Mianowania instruktorów.
7.1. Zamknięcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika
Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 kwietnia 2008 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Agnieszkę Kaczmarek.

7.2. Otwarcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika
Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 kwietnia 2008 r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Janowi Pawłowskiemu.
Opiekunem próby mianuję phm. Joannę Trzeciak

 

13. Inne.

13.1. Po ukończeniu kursu drużynowych "Kuźnia 2008" organizowanego przez Zespół Kadry Kształcącej Hufca kwalifikacje do prowadzenia drużyn uzyskali:

Lp. Imię Nazwisko Rodzaj kwalifikacji
1. Dominika Kowalska drużynowa gromady zuchowej
2. Łukasz Musiał drużynowa drużyny starszoharcerskiej
3. Jagoda Sajewska drużynowa drużyny starszoharcerskiej
4. Sławek Spychalski drużynowa drużyny starszoharcerskiej
5. Agnieszka Zimniak drużynowa drużyny harcerskiej
6. Jarosław Zimniak drużynowa drużyny harcerskiej

 

C Z U W A J !