Poznań, dnia 31 maja 2007 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 5/2007

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne.

3.2.2. Powołuję jednostki organizacyjne Hufca.

•  Szczep 7

W porozumieniu z Komendantem Hufca ZHP Poznań-Nowe Miasto przyjmuję z Hufca Poznań-Nowe Miasto Gromadę Zuchową "Obrońcy Srebrnego Feniksa"

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.

3.3.1 Zwolnienia z funkcji drużynowych:

•  Szczep 7

Zwalniam z funkcji drużynowego 88 PDH "Tygrysy" - pwd Marka Hertig

3.3.2. Mianowanie drużynowych:

•  Szczep 7

- Mianuję drużynowym 61 Jeżyckiej Gromady Zuchowej "Obrońcy Srebrnego Feniksa"

Pwd Grzegorza Skorupińskiego.

- Mianuję drużynowym 88 PDH "Tygrysy" - pwd Krzysztofa Skarupa

7. Mianowania instruktorów.

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.3.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni instruktorskich z dnia 10 maja 2007 roku zamykam próbę na stopień podharcmistrza i przyznaję stopień podharcmistrzyni -podharcmistrza:

Pwd Agacie Starosta

Pwd Ryszardowi Dubisz

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10.05.2007 r.

otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni dh i mianuję opiekunem :

pwd. Emili Wieczorek - opiekun próby hm. Aleksander Sroka

 

C Z U W A J !