Poznań, dnia 12 września 2005 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 5/2005

 

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi L8/2005 z dnia 20 lipca 2005 r.

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.8. Informuję, że warsztaty komendantów hufców organizowane w ramach LAS 2004 ukończyli:

    7. hm. Roman Banaszak - Hufiec Poznań-Jeżyce
    28. hm. Aleksander Sroka - Hufiec Poznań-Jeżyce

1.2.9. Informuje, że warsztaty skarbników hufców organizowane w ramach LAS 2004 ukończyli:

    4. phm. Mirosława Kosicka - Hufiec Poznań-Jeżyce


1.2.10. Informuje, że warsztaty KSI organizowane w ramach LAS 2004 ukończyli:

    7. hm. Beata Owczarzak - Hufiec Poznań-Jeżyce

/-/ hm. Jarosław Rura

 

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi L 9/2005 z dnia 27 sierpnia 2005 r.

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, że kurs kadry kształcącej, odbywający się w ramach Letniej Akcji Szkoleniowej Chorągwi Wielkopolskiej "Szkoła Wodzów 2005", ukończyli:

    9. pwd. Agata Starosta - Hufiec Poznań-Jeżyce
    10. pwd. Marta Filipiak - Hufiec Poznań-Jeżyce

1.2.8. Informuję, że warsztaty doskonalące dla kadry kształcącej, odbywające się w ramach Letniej Akcji Szkoleniowej Chorągwi Wielkopolskiej "Szkoła Wodzów 2005", ukończyli:

    10. phm. Przemysław Promiński - Hufiec Poznań-Jeżyce

/-/ hm. Jarosław Rura

 

1. Zarządzenia i informacje.

1.2. Informacje.

1.2.1. Informuję, że w roku harcerskim 2005/2006 każdego miesiąca w drugi czwartek o godz. 18:00 w siedzibie Hufca Pń - Jeżyce ul. Widna 3 odbywać się będą Zbiórki Instruktorskie dla instruktorów hufca, drużynowych i przybocznych gromad zuchowych i drużyn harcerskich.<

1.2.2. Podaję do wiadomości termin spotkania Hufcowej Komisja Stopni Instruktorskich i Kształcenia:
- 20 października 2005 r. godz. 18:00

 

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.

3.3.1 Zwolnienia z funkcji drużynowych. Zwalniam z funkcji drużynowych:

3.3.2. Mianowania drużynowych. Mianuję drużynowych:

 

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa.

6.1. Zwolnienia komendantów.

Po wypełnieniu zadań organizacyjnych oraz rozliczeniu finansowym placówek obozowych zwalniam z funkcji wszystkich komendantów harcerskiej akcji letniej Hufca ZHP Poznań Jeżyce mianowanych rozkazem L 4/2005 z dn. 23.06.2005 r.

 

13. Inne

13.1. Na wniosek Drużynowych podaję do wiadomości, że w drużynach zostali mianowani przyboczni:

13.2. Na wniosek Drużynowych podaję do wiadomości, że w drużynach zostali zwolnieni przyboczni:

13.3. Podaję do informacji wykaz instruktorów z podaniem przydziału służbowego i pełnionych przez nich funkcji w roku harcerskim 2005/2006.

13.4. Podaję do informacji wykaz jednostek organizacyjnych Hufca.

 1. Szczep 23/71 "TURWIA" im D. Chłapowskiego
 2. Szczep ZHP 7 im. Bolesława Chrobrego
 3. Szczep 62
 4. Szczep ZSE
 5. Szczep KIEKRZ
 6. 43 Drużyna Harcerska "Tropiciele"
 7. 88 PDH "TYGRYSY"
 8. 77 PDH "Vagabi"
 9. 70 JGZ "Brykające Tygryski"
 10. PDH NS "Słoneczna gromada" przy SP 107
 11. Harcerski Krąg Seniorów
 12. II Harcerski Krąg Seniorów im. T. Kościuszki
 13. Orkiestra Hufca
 14. Komisja Historyczna Hufca

C Z U W A J !