ROZKAZ L5/2004
"Już za parę dni, za dni parę ..."

Druhny i druhowie!

Rozpoczyna się lato. Wszystkim zuchom, harcerzom, i instruktorom życzę dużo słońca, radości i wielu przygód na harcerskim szlaku.

Komendant Hufca


2. Hufiec
2.5. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.
2.5.1. Rozwiązuję z dniem 18 czerwca 2004 roku Komendę Kursu Drużynowych organizowanego przez Hufcową Komisję Stopni Instruktorskich i Kształcenia w składzie:
- phm Przemysław Promiński - Komendant Kursu
- hm Roman Banaszak - z-ca Komendanta Kursu
- pwd Łukasz Kuczyński - oboźny

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
7.1.1 Po zatwierdzeniu dokumentacji finansowej i programowej zezwalam na organizację w czasie Akcji Letniej 2004 obozów i mianuję komendantów:
- Zgrupowanie obozów Hufca w Łowyniu w terminie:
  • I turnus 26.06. - 17.07.2004 r. - komendant hm. Roman Banaszak
  • II turnus 17.07. - 31.07.2004 r. - komendant phm. Janusz Walczk
- Obozu 234 PDH "WAWER" i 45 JGZ "Szalone Zjawy" w Myczkowcach, w terminie:
  • 26.06. - 11.07.2004 r. - komendant phm. Joanna Rosińska.
- Obozu 231 PDH "Virtus" nad jez. Kruklin k.Giżycka w terminie:
  • 31.07. - 20.08.04 - komendant phm. Przemysław Promiński.

14. Inne
Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie zajęć podczas Kursu Drużynowych naszego Hufca. Szczególne podziękowanie składam na ręce Komendy Kursu.

CZUWAJ!

Komendant Hufca
hm Aleksander Sroka


Poznań, 24 czerwca 2004 r.