ROZKAZ L 5/2003

Druhny i Druhowie!

Zakończyły się wakacje. W nadchodzącym roku harcerskim 2003/2004 życzę Wam Druhny i Druhowie satysfakcji z pracy wychowawczej oraz zadowolenia w życiu osobistym.
Komendant Hufca ZHP Poznań - Jeżyce
_________________________________________________

Wyjątki z Rozkazu Grunwaldzkiego Naczelnika ZHP z dnia 13 lipca 2002

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zgodnie z postanowieniami pkt. 6 Ordynacji Wyborczej ZHP wariant A ustalam następujące liczby delegatów na Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej ZHP wybieranych przez Zjazdy Hufców:

Wyniki spisu harcerskiego
Hufiec Rok Liczba Delegatów na Zjazd Chorągwi w 2004 r. Komendant Hufca
2000 2001 2002 2003
Poznań-Jeżyce 639 635 559 484 2 1

Jednocześnie przypominam, że w nowym Statucie ZHP ograniczone zostało czynne prawo wyborcze (czyli prawo do głosowania na zjeździe). Obecnie posiadają je instruktorzy pełniący funkcje instruktorskie z zaliczoną służbą instruktorską za ostatni rok. Poza tym czynne prawo mają członkowie zwyczajni nie będących instruktorami (wędrownicy, seniorzy, starszyzna), którzy kierują podstawowymi jednostkami organizacyjnymi. Oznacza to, że osoba nie będąca instruktorem, a mianowana przez komendanta hufca na funkcje np. kwatermistrza nie posiada czynnego prawa wyborczego (dotychczas posiadała).

W załączeniu wykaz terminów Zjazdów Hufców:

Lp. Hufiec Data Godzina
38 Poznań-Jeżyce 27 listopada (czwartek) 16:30

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
13.1. Odznaczenia
13.1.1. Na wniosek Inspektoratu Ratownictwa Medycznego Chorągwi Wielkopolskiej ZHP przyznaję "Brązową Odznakę Ratownika Medycznego ZHP" druhnom i druhom:
...
1. Nowak Adam - Hufiec Poznań Jeżyce
2. Michałowski Wojciech - Hufiec Poznań Jeżyce
3. Łukasz Kuczyński - Hufiec Poznań Jeżyce
4. Mikołaj Tomaszewski - Hufiec Poznań Jeżyce
5. Piotr Mańczak - Hufiec Poznań Jeżyce
6. Piotr Pawłowski - Hufiec Poznań Jeżyce
7. Bartosz Łysakowski- Hufiec Poznań Jeżyce
8. Mikołaj Mańczuk - Hufiec Poznań Jeżyce
9. Weronika Wolińska - Hufiec Poznań Jeżyce
10. wyw. Krystkowiak Łukasz - Hufiec Poznań Jeżyce
11. Kurek Bartosz - Hufiec Poznań Jeżyce
12. wyw. Czchowski Roman - Hufiec Poznań Jeżyce
13. trop. Napierała Natakia - Hufiec Poznań Jeżyce
14. sam. Kurek Marta - Hufiec Poznań Jeżyce
...

13.2. Pochwały
13.2.1. Dziękuję wszystkim: Instruktorkom, Instruktorom, Zuchom, Harcerkom i Harcerzom, którzy godnie reprezentowali Chorągiew Wielkopolską ZHP na Zlocie Drużyn Grunwaldzkich.
...
Hm. Tomaszowi KUJACZYŃSKIEMU, Hufiec Poznań - Jeżyce
7 PDH "Herkules", Hufiec Poznań - Jeżyce

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne.
3.2.2. Powołuję jednostki organizacyjne Hufca

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1. Mianuję drużynowych:

5. Szczepy i inne związki drużyn.
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i innych związkach drużyn.
5.3.1. Zwolnienia

5.3.2. Mianowania

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1 Zwolnienia Komendantów obozów:
Zwalniam z funkcji komendantów harcerskiej Akcji Letniej Hufca ZHP Poznań - Jeżyce:

7. Mianowania instruktorów.
7.2. Otwarcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia otwieram próbę na stopień
przewodniczki/przewodnika:

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów.
7.5.1. Z dniem 12.07.200 3 r. po złożeniu Zobowiązania Instruktorskiego przyjmuje przewodniczkę Marte Filipiak w poczet instruktorów ZHP.

11. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków.
11.1. Urlopowanie.
11.1.1. Podaję do wiadomości, że urlopuję na okres do 31 grudnia 2003 roku phm Piotra Kosickiego.


CZUWAJ !

Komendant Hufca
hm Aleksander Sroka


Poznań, 4 września 2003 r.