ROZKAZ L 5/2002

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 8/2002 z dnia 25 września 2002 r.

3. CHORĄGIEW
3.3. Zwolnienia
3.3.1. Na wniosek Kierownika Referatu Zuchowego Chorągwi Wielkopolskiej ZHP zwalniam phm. Mariusza LEŃCZUKA z funkcji członka Referatu Zuchowego z dniem 31 sierpnia 2002 roku. Serdecznie dziękuję druhowi za owocną współpracę.
9. ZALICZENIE SŁUŻBY INSTRUKTORSKIEJ
Podaję do wiadomości decyzję o zaliczeniu służby instruktorskiej za rok harcerski 2001/2002 następującym druhnom i druhom:
  ...
 • Aleksander Sroka
  ...
13.2. Pochwały
13.2.1. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie Zlotu z okazji 90-lecia Harcerstwa w Wielkopolsce, a szczególnie:
  ...
 • phm. Przemysławowi PROMIŃSKIEMU - Hufiec Poznań-Jeżyce
 • phm. Joannie GONI - Hufiec Poznań-Jeżyce
 • 43 PDH "HONKER" im. Zdobywców Monte Cassino - Hufiec Poznań-Jeżyce
 • 7 PDH "HERKULES" - Hufiec Poznań-Jeżyce
  ...
CZUWAJ!
hm. Jarosław Rura

2. Hufiec
2.5. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji komend kursów
2.5.1 Z dniem 1 października zwalniam wszystkich członków Komisji Historycznej Hufca mianowanych rozkazem L 4/98
2.5.2 Powołuję Komisję Historyczną w składzie oraz mianuję

2.5.3 Rozwiązuję Komisję Inwentaryzacyjno - Kasacyjną w składzie: 2.5.4 Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia okresowego spisu z natury w składzie: 3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne.
3.2.2. Powołuję jednostki organizacyjne Hufca 3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowych: 3.3.2. Mianuję drużynowych: Na wniosek Drużynowych podaję do wiadomości, że w drużynach zostali mianowani następujący instruktorzy: 8. Mianowania instruktorów.
8.1. Zamknięcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika
8.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego: 8.2. Otwarcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika
8.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia otwieram próbę na stopień przewodniczki/przewodnika: 8.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
8.3.1. Na wniosek Komisji Stopni instruktorskich zamykam próbę na stopień podharcmistrza:
 • pwd Anna Skowron - przyboczny 232 PDH "Zawrat" 9. Zaliczanie służby instruktorskiej.
  Podaję do wiadomości decyzję o zaliczeniu służby instruktorskiej za rok harcerski 2001/2002 następującym druhnom i druhom:

  1.dh Magdalena Adamczak
  2.hm Roman Banaszak
  3.dh Katarzyna Barańska
  4.pwd Beata Bartkowiak
  5.dh Augustyn Borowski
  6.phm Maciej Chmielewsk
  7.dh Bartosz Derech
  8.pwd Joanna Dworzyńska
  9.dh Marta Filipiak
  10.hm Danuta Głowińska
  11.pwd Barbara Goderska
  12.phm Przemysław Gorzejewski
  13.phm Joanna Gonia
  14.pwd Szymon Górny
  15.phm Magdalena Grzybowska
  16.pwd Edyta Hącia
  17.pwd Mieczysław Jankowski
  18.dh Eugeniusz Konys
  19.phm Mirosława Kosicka
  20.phm Piotr Kosicki
  21.hm Tomasz Kujaczyński
  22.hm Jarosław Kuntze
  23.pwd Maria Leńczuk
  24.phm Mariusz Leńczuk
  25.pwd Hanna Matella
  26.dh Adrian Maternik
  27.pwd Izabela Miętkowska
  28.hm Wiesław Miśko
  29.pwd Anna Morkowska
  30.dh Anna Myczko
  31.pwd Małgorzata Nowak
  32.hm Beata Owczarzak
  33.pwd Izabela Piotrowska
  34.pwd Piotr Pokorny
  35.phm Przemysław Promiński
  36.pwd Agata Przybylak
  37.phm Augustyn Ragan
  38.pwd Beata Rosińska
  39.pwd Joanna Rosińska
  40.phm Maciej Siwiński
  41.phm Anna Skowron
  42.phm Halina Smól-Bor
  43.pwd Ewa Sobczyk
  44.phm Barbara Sroka
  45.pwd Krzysztof Stankowski
  46.pwd Agata Szczygieł
  47.phm Joanna Trzeciak
  48.pwd Łukasz Turek
  49.pwd Monika Walczak
  50.phm Janusz Walczak
  51.hm Elzbieta Wons
  52.pwd Bogusław Zaran
  53.hm Jadwiga Zielińska

  CZUWAJ!

  Komendant Hufca
  hm Aleksander Sroka


  Poznań, 28 października 2002 r.