ROZKAZ L 5/2001

Skończył się rok szkolny 2000/2001, rozpoczynają się wakacje. Wszystkim zuchom, harcerzom i instruktorom dużo radości, słońca i uśmiechu, przypominając o bezwzględnej konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa i obowiązujących regulaminów

życzy

Komenda Hufca ZHP
Poznań - Jeżyce


7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
7.1.1 Zezwalam na organizację w czasie Akcji Letniej 2001 obozów i mianuję komendantów:

Zwolnienie z funkcji komendanta nastąpi w momencie całkowitego rozliczenia obozu.

5. Szczepy i inne związki drużyn.
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i innych związkach drużyn
5.3.1. Na wniosek Komendanta Szczepu 23/71 phm Janusza Walczaka zwalniam:

5.3.2. Na wniosek Komendanta Szczepu 23/71 phm Janusza Walczaka mianuję: CZUWAJ!

Z-ca Komendanta Hufca
hm Aleksander Sroka


Poznań, 22 czerwca 2001 r.