Poznań, dnia 1 września 2010 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

Rozkaz    L 4/2010

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi L 8/2010 z dnia 30 lipca 2010 r.

5. Mianowania instruktorów
5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 2 lipca 2010 r. otwieram próbę na stopień harcmistrza dh. phm. Krzysztofowi Stankowskiemu - Hufiec Poznań-Jeżyce opiekun hm Beata Owczarzak.

 

hm. Jarosław Rura

 

2. Hufiec.
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca.

2.1.1. Z dniem 1 września 2010 r. zwalniam dh. hm. Joannę Gonia-Kołodziejczyk z funkcji zastępcy Komendant do spraw programowych.

 

2.2. Mianowania w komendzie hufca.

2.2.1. Z dniem 1 września 2010 r. mianuję Szefową Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej dh. hm. Joannę Gonia-Kołodziejczyk.
2.2.2. Z dniem 1 września 2010 r. mianuję dh. hm. Barbarę Sroka członkiem Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.
2.2.3. Z dniem 1 września 2010 r. mianuję zastępcą Komendanta do spraw programowych dh. phm Joannę Trzeciak.
2.2.4. Z dniem 1 września 2010 r. mianuję na funkcję Namiestnika Zuchowego Hufca dh. phm Agatę Wojdecką.

 

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.
2.3.1. Powołuję z dniem 1 września 2010 roku Komendę Kursu Drużynowych "Kuźnia 2010", organizowanego przez Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej, w składzie:

 

3. Drużyny.
3.2. Zmiany organizacyjne.
3.2.2. Powołuję jednostki organizacyjne.

Powołuję w Szczepie 7/89 na okres próbny do dnia 28 lutego 2011 r. Gromadę Zuchowa przy Szkole Podstawowej nr 36.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1. Zwolnienia drużynowych.
3.3.1.1. Zwolnienia w Szczepie 23/71

3.3.1.2. Zwolnienia w Szczepie 7/89

3.3.1.3. Zwolnienia w Szczepie 43

3.3.2. Mianowanie drużynowych.
3.3.2.1. Mianowania w Szczepie 23/71

3.3.2.2. Mianowania w Szczepie 7/89

3.3.2.3. Mianowania w Szczepie 43

 

C Z U W A J !