Poznań, dnia 25 czerwca 2009 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 4/2009

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 7/2009 z dnia 29 maja 2009 r.

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.1. Odznaczenia harcerskie
Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP z dnia 25 kwietnia i 23 maja 2009 r. w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem "Za Zasługi dla ZHP".

11.1.1. Złoty Krzyż "Za Zasługi dla ZHP" otrzymują:

Chorągiew Wielkopolska ZHP

11.1.3. Brązowy Krzyż "Za Zasługi dla ZHP" otrzymują:

Chorągiew Wielkopolska ZHP

...

Serdecznie gratuluję Druhnom i Druhom oraz życzę wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

hm. Małgorzata Sinica

Wszystkim zuchom, harcerzom i instruktorom z okazji rozpoczynających się wakacji życzę dużo radości, słońca i uśmiechu oraz niezapomnianych wrażeń na harcerskich szlakach. Przypominam o bezwzględnej konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa i obowiązujących regulaminów.

Komendant Hufca ZHP
Poznań - Jeżyce

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości, że w dniach od 11 lipca do 9 sierpnia 2009 r. w Łowyniu namioty rozbije Zgrupowanie Obozów Hufca ZHP Poznań-Jeżyce. Komendant Zgrupowania dh. hm. Lech Lindecki.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

6.1.1. Po zatwierdzeniu dokumentacji finansowej i programowej zezwalam na organizację w czasie Akcji Letniej 2009 obozów i mianuję komendantów:

7. Mianowania instruktorów.
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14.05.2009 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Martę Stefańską.
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14.05.2009 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Dawida Aniołka.
7.1.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 4.06.2009 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Marcina Sajewskiego.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki.

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni  Instruktorskich z dnia 14.05.2009 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki/przewodnika:

 7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 4.06.2009 r. otwieram próby na stopień przewodniczki/przewodnika:

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrza

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 4.06.2009 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza dh. Marcinowi Przybylakowi.

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14.05.2009 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni:

13. Inne

13.1. Kapituła Odznaki Działalności Kształceniowej Hufca "Podkowa", na posiedzeniu w dniu 1.06.2009 r. nadała "Podkowę" oraz:

13.2. Otwieram próbę na stopień Harcerza Orlego dh. pwd. Markowi Trzasce - opiekun próby dh. pwd. Krzysztof Skarupa.

14. Sprostowania

14.1. W rozkazie L3/2009, w pkt. 7.3.1. zamiast słów "zamykam próbę na stopień podharcmistrza" powinno być "zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza".

C Z U W A J !