Poznań, dnia 26 kwietnia 2007 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 4/2007

 

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 4/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r.

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.3. Informuję, że warsztaty dla opiekunów prób (10-11.03.2007 r.) organizowane przez Chorągwianą KSI oraz Chorągwianą Szkołę Instruktorską ukończyli:

pwd.

Ryszard Dubisz

Hufiec Poznań-Jeżyce

phm.

Bogusław Olejniczak

Hufiec Poznań-Jeżyce

1.2.5. Informuję, że szkolenie dla członków HKSI (w dniu 21.04.2007 r.) organizowane przez Chorągwianą KSI ukończyli:

hm.

Beata Owczarzak

Hufiec Poznań-Jeżyce

phm.

Barbara Sroka

Hufiec Poznań-Jeżyce

5. Mianowania instruktorów

5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.2.3. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21 kwietnia 2007 roku otwieram próbę na stopień harcmistrzyni:

- phm. Barbarze Sroce - Hufiec Poznań-Jeżyce

opiekun hm. Beata Owczarzak

14. Odznaka Kadry Kształcącej

14.1 Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej

14.1.1 Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej:

- BOKK nr 184/2007 - phm. Barbarze Sroce - Hufiec Poznań-Jeżyce - uprawnienia ważne do 23 kwietnia 2010 r.


/-/ hm. Jarosław Rura

 

7. Mianowania instruktorów.

7.1. Zamknięcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 kwietnia 2007 roku zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika

dh. Weronice Otrząsek i dopuszczam druhnę do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego.

 

C Z U W A J !