Poznań, dnia 6 marca 2006 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 4/2006

 

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 2/2006 z dnia 28 lutego 2006 r.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów

4.3.2. Powołuje przy Referacie "Nieprzetartego Szlaku" Zespół ds. Obchodów 50-lecia powstania "Nieprzetartego Szlaku" w składzie:

14. Odznaka Kadry Kształcącej

14.3 Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej

Przedłużam uprawnienia wynikające z posiadania Brązowej Odznaki Kadry Kształcącej następującym druhnom i druhom:

Zgodnie z paragrafem; 2 Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 205/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu "Kształcenie kadry w Związku Harcerstwa Polskiego" podaję do wiadomości listę osób posiadających uprawnienia wynikające z OKK na dzień 28 lutego 2006 r. - BOKK nr 84/2006

16. Sprostowania. Podaję do wiadomości, ze w rozkazie L.1/2006 z 20.01.2006 w punkcie 5.2. 1 błędnie podano nazwisko. Było phm. Iwonie Bartońskiej, powinno być phm. Iwonie Boratyńskiej. Za pomyłkę serdecznie przepraszam.

/-/ hm. Jarosław Rura

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 3/2006 z dnia 02 marca 2006 r.

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 2/2006 z dnia 22 lutego 2006 r.

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia

11.1. Odznaczenia harcerskie. Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP w sprawie odznaczenia Złotym i Srebrnym Krzyżem "Za Zasługi dla ZHP".

11.1.1. Złoty Krzyż "Za Zasługi dla ZHP" otrzymują:
... Chorągiew Wielkopolska ZHP - hm. Halina SMÓL-BOR

/-/ hm. Teresa Hernik

 

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje. Podaję do wiadomości terminy zjazdów sprawozdawczych i zbiórek wyborczych delegatów na Zjazd Chorągwi Hufców wraz z Pełnomocnikami Komendanta Chorągwi:

Lp.Hufiectermin zjazdupełnomocnikzjazd/zbiórka
24Poznań-Jeżyce16 marca 2006hm Lech Lindeckizjazd

 

3. Chorągiew

3.3. Zwolnienia

3.3.1. Na własną prośbę w związku z długotrwałym wyjazdem zagranicznym zwalniam z funkcji Rzecznika Prasowego Chorągwi Wielkopolskiej ZHP phm. Macieja Siwińskiego. Serdecznie dziękuję Druhowi za sumienne wypełnianie obowiązków i życzę wielu sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej.

3.4. Mianowania na funkcję

3.4.2. Na wniosek Kierownika Referatu Nieprzetartego Szlaku w skład Referatu mianuję: hm. Elżbietę Wons Hufiec Poznań-Jeżyce

/-/ hm. Jarosław Rura

 

1. Zarządzenia i informacje.

1.2. Informacje.

1.2.1.Podaję do wiadomości termin spotkania Hufcowej Komisja Stopni Instruktorskich i Zespołu Kadry Kształcenia: - 06 kwietnia 2006 r. godz. 18:00

 

7.2. Otwarcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 09.lutego.2006 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh Marcie Kurek i mianuję opiekunem próby phm. Barbarę Sroka.

C Z U W A J !