ROZKAZ L4/2005




Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi L7/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r.

3. Chorągiew
3.1. Podanie do wiadomości wyników wyborów
3.1.1. Podaję do wiadomości, że w wyniku zbiórek wyborczych delegatami na XXXIII Zjazd ZHP wybrani zostali:
        ...
5. hm. Tomasz Kujaczyński Hufiec Poznań Jeżyce
        ...

hm. Jarosław Rura



6 Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1 Po zatwierdzeniu dokumentacji finansowej i programowej zezwalam na organizację w czasie Akcji Letniej 2005 obozów i mianuję komendantów:
- Zgrupowanie obozów Hufca w Łowyniu w terminie 02.07. - 16.07.2005 r. - komendant phm. Janusz Walczak
- Obozu Szczepu 23/71 im Dezyderego Chłapowskiego w Myczkowcach, w terminie 30.06. - 15.07.2005 r. - komendant phm. Joanna Trzeciak.

7. Mianowania instruktorów.
7.1. Zamknięcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia z dnia 14 marca 2005 roku zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Klementynę Michalak.

7.2. Otwarcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia z dnia 12.05.2005 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki/przewodnika i mianuję opiekunem:
- dh Weronice Otrząsek - opiekun próby hm. Aleksander Sroka
- dh Krzysztofowi Skarupa - opiekun próby hm. Aleksander Sroka
- dh Julii Krystek - opiekun próby phm. Przemysław Gorzejewski

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia z dnia 09.06.2005 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni i mianuję opiekunem:
pwd. Agacie Starosta - opiekun próby hm. Aleksander Sroka

CZUWAJ!

Komendant Hufca
hm Aleksander Sroka


Poznań, 23 czerwca 2005 r.