ROZKAZ L4/2004
Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L1/2004 z dnia 20 stycznia 2004r.

9. Odznaczenia
9.2. Odznaczenia harcerskie
Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP w sprawie odznaczenia Złotym i Srebrnym Krzyżem "Za Zasługi dla ZHP"
...
9.2.2. Srebrny Krzyż "Za Zasługi dla ZHP" otrzymują:
...
Chorągiew Wielkopolska
...
hm. Aleksander SROKA
...

hm. Wiesław Maślanka

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika L3/2003 z dnia 20 marca 2004r.

9. Odznaczenia
9.2. Odznaczenia harcerskie
Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP w sprawie odznaczenia Złotym i Srebrnym Krzyżem "Za Zasługi dla ZHP"
...
9.2.2. Srebrny Krzyż "Za Zasługi dla ZHP" otrzymują:
...
Chorągiew Wielkopolska
...
hm. Beata OWCZARZAK
...

hm. Wiesław Maślanka

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L5/2004 z dnia 4 maja 2004r.

3. Chorągiew
3.1. Podanie do wiadomości wyników wyborów
Podaję do wiadomości wyniki wyborów Zjazdu Chorągwi Wielkopolskiej ZHP z dnia 30 kwietnia 2004 roku.
3.1.2. W sprawie wyborów Sądu Harcerskiego Chorągwi Wielkopolskiej ZHP:
...
- hm. Tomasz KUJACZYŃSKI - z-ca przewodniczącego
3.1.4. W sprawie wyboru Komendy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP:
...
- hm. Maciej CHMIELEWSKI - z-ca komendanta, szef biura
- hm. Beata OWCZARZAK - z-ca komendanta, ds. organizacyjnych

3.4. Mianowania na funkcję
Z dniem 4 maja 2004 roku mianuję:
3.4.14. Przewodniczącą Wielkopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów
- hm. Halinę SMÓL-BOR
3.4.15. Drużynowym Drużyny Reprezentacyjnej Chorągwi
- hm. Tomasza KUJACZYŃSKIEGO
3.4.21. Rzecznikiem Prasowym Chorągwi
- phm. Macieja SIWIŃSKIEGO

3.5. Zwolnienia i mianowania w Komisji Stopni Instruktorskich
3.5.2. Powołuję z dniem 4 maja 2004 roku następujące druhny i druhów w skład Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich:
...
- hm. Beata OWCZARZAK - członek

hm. Jarosław Rura1. Zarządzenia i informacje.
1.2. Informacje.
1.2.1. Informuję, że 17 czerwca 2004 roku godz. 18.00 w siedzibie Hufca Pń-Jeżyce ul. Widna 3 odbędzie się Spotkanie dla osób, które ukończyły kurs.
1.2.1. Kurs drużynowych ukończyli uzyskują patent: drużynowych:

Lp. Imię Nazwisko Drużyna Rodzaj patentu
1. Agnieszka Kaczmarek 71 JGZ "Bractwo Zielonej przygody" drużyny zuchowej
2. Marta Kurek 71 JGZ "Bractwo Zielonej przygody" drużyny zuchowej
3. Anna Przybylak 71 JGZ "Bractwo Zielonej przygody" drużyny zuchowej
4. Alicja Franciszczak 7 PDH "Herkules" drużyny starszoharcersiej
5. Dorota Pieprzyk 7 PDH "Herkules" drużyny starszoharcersiej
6. Tomasz Steindel 7 PDH "Herkules" drużyny starszoharcersiej
7. Aleksandra Budny 43 PDH "Honker" drużyny harcersiej
8. Katarzyna Nowak 60 PDH "Łosie" drużyny harcersiej
9. Weronika Otrząsek 60 PDH "Łosie" drużyny harcersiej
10. Krzysztof Skarupa 60 PDH "Łosie" drużyny harcersiej
11. Agnieszka Kryszak 45 JGZ "Szalone zjawy" drużyny zuchowej
12. Magda Błażejczyk 88 PDH "Tygrysy" drużyny starszoharcersiej
13. Aleksandra Radomska 88 PDH "Tygrysy" drużyny starszoharcersiej
14. Kamila Gens 77 PDH "Vagabi" drużyny harcersiej
15. Paweł Pacholczyk 77 PDH "Vagabi" drużyny harcersiej
16. Bartek Kurek 231 PDH "Wirtus" drużyny harcersiej
17. Marta Marcinkowska 234 PDH "Weawer" drużyny harcersiej
18. Aleksandra Olichwer 234 PDH "Weawer" drużyny harcersiej

2. Hufiec
2.5. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.
2.5.1. Rozwiązuję z dniem 15 czerwca 2004 roku Komitet Przebudowy Pomnika Harcerskiego przy ul. Szarych Szeregów w Poznaniu, w składzie:
- phm Bogusław Olejniczak
- phm Stanisław Kudliński
- pwd Bogdan Zaran
- pwd Ryszard Dubisz

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1 Zwolnienia z funkcji drużynowych:
Szczep 23/71
Zwalniam z funkcji drużynowej 71 JGZ "Bractwo Zielonej Przygody"
- phm. Karinę Jarmużek
3.3.2. Mianuję drużynowych:
Szczep 23/71
Drużynową 71 JGZ "Bractwo Zielonej Przygody"
- dh Agnieszkę Kaczmarek

8. Mianowania instruktorów.
8.1. Zamknięcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika
8.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia z dnia 3 czerwca 2004 roku zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Paulinę Kotecką.

8.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
8.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia z dnia 4 grudnia 2003 roku zamykam próbę na stopień podharcmistrza i przyznaję stopień pwd Joannie Rosińskiej.

CZUWAJ!

Komendant Hufca
hm Aleksander Sroka


Poznań, 15 czerwca 2004 r.